Gmina

Aktualności

Spotkanie dla sprzedawców

Rozmiar czcionki:

Pozory mylą, dowód nie.W ramach ogólnopolskiej kampanii „Pozory mylą – dowód nie”, w której uczestniczy także Gmina Nowe Miasto Lubawskie, Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Tomasz Waruszewski zaprasza sprzedawców na szkolenie, które odbędzie się 11 października 2011r o godz. 9.00 w Gminnym Centrum Kultury w Mszanowie (ul. Podleśna 1).

Spotkanie jest częścią działań podejmowanych na rzecz ograniczenia dostępu osób nieletnich do napojów alkoholowych i ma pomóc sprzedawcom w zapoznaniu się z przepisami zawartymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, których przestrzeganie jest jednym z warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.


W ramach kampanii społecznej „Pozory mylą - dowód nie” Gmina Nowe Miasto planuje następujące działania:

  1. szkolenie dla sprzedawców ( 11.10.2011r., spotkanie w sali narad w Gminnym Centrum Kultury w Mszanowie (ul. Podleśna 1);
  2. pogadanki dla rodziców w ramach wywiadówek szkolnych - działania obejmą szkoły z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie;
  3. zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych;
  4. imprezy lokalne;

• Otwarty Turniej Łuczniczy o Puchar Kontura w Krainie Brata Jana w Bratianie w dniu 9.10.2011r. o godz.14.00,

• Druga Edycja Niedzielnej Ligii Piłkarskiej (rozpoczęcie 9.10.2011 roku o godz. 15.00 na boisku Orlik w Bratianie).



Zachęcam wszystkich przedsiębiorców i sprzedawców do czynnego uczestnictwa w spotkaniu i włączeniu się do kampanii społecznej realizowanej przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie – Wójt Gminy, Tomasz Waruszewski.

Osoba odpowiedzialna za organizację szkolenia : Iwona Zielińska 56-472 63 31.


Do pobrania:

Materiały edukacyjne i promocyjne kampanii społecznej "Pozory mylą -dowód nie"

 

Share