Gmina

Aktualności

Odbyło się spotkanie dla sprzedawców

Rozmiar czcionki:

Spotkanie ze sprzedawcami11 października 2011r. w Gminnym Centrum Kultury odbyło się spotkanie dla sprzedawców z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie. To kolejne działanie z szeregu inicjatyw podejmowanych przez Gminę w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Pozory mylą- dowód nie” do której przyłączyła się także nasza Gmina.

W spotkaniu ze sprzedawcami wzięli udział Wójt Gminy  Nowe Miasto Lubawskie, Tomasz Waruszewski oraz terapeuta Poradni Terapii Uzależnień posiadająca rekomendacje PARPA do prowadzenia szkoleń dla sprzedawców, Beata Jarząb.

W pierwszej części spotkania Wójt Gminy apelował o aktywne włączenie się w akcję oraz przybliżył sprzedawcom założenia kampanii.

Naszym celem jest ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom nieletnim oraz likwidacja „cichego” przyzwolenia społecznego na zakup przez młodzież alkoholu  - mówił na spotkaniu Wójt.

Z kolei w drugiej części spotkania zapoznano uczestników z   aspektami prawnymi dotyczącymi zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim oraz związanymi tym konsekwencjami prawnymi. Przedstawiono wyniki badań prowadzonych w sklepach, które potwierdziły słuszność podejmowania inicjatyw podobnej „Pozory mylą – dowód nie” (aż w  28% przypadków nastąpiła sprzedaż alkoholu pomimo interwencji osób drugich, w 44%  przypadków odmówiono sprzedaży alkoholu z powodu braku dowodu, a w 24% odmowa sprzedaży nastąpiła w wyniku interwencji osób drugich), a w dalszej części Pani Beata Jarząb  na podstawie filmu szkoleniowego kampanii przybliżyła opinie osób dorosłych, wypowiedzi ekspertów na temat szkodliwości sięgania po alkohol przez młodych ludzi oraz sposoby młodych ludzi próbujących zakupić alkohol (film do pobrania tutaj).

Na zakończenie sprzedawcom deklarującym chęć uczestnictwa w kampanii rozdane zostały materiały promujące kampanie (ulotki, plakaty).

 

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszanowie

Share