Aktualności

Dzieci z „Nazaret" odbyły „Trzy spotkania z kulturą”

Rozmiar czcionki:

Od 1 września 2015 roku trwała realizacja zadania pn. „Trzy spotkania z kulturą”.

Jego głównym inicjatorem i wykonawcą była „Nazaret" Świetlica dla Dzieci im. Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Nowym Mieście Lubawskim.

Do udziału w projekcie zaproszono dzieci i młodzież szkolną z terenu powiatu nowomiejskiego, pochodzące z rodzin, które z racji miejsca zamieszkania oraz m.in. przeszkód ekonomicznych i społecznych są pozbawione bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury oraz mają znacznie ograniczoną możliwość korzystania z usług instytucji kultury i artystycznych.

Ogółem w realizacji zadania uczestniczyło ponad 30-cioro mieszkańców czterech gmin – Gminy miejskiej i wiejskiej Nowe Miasto Lubawskie, Gminy Kurzętnik i Gminy Grodziczno.

Głównym celem zadania było zwiększenie dostępu dzieci i młodzieży szkolnej do życia kulturalnego, wyrównywanie ich szans edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań różnymi formami kultury, przygotowanie do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, wyrabianie wrażliwości estetycznej oraz rozwijanie świadomości i ekspresji kulturalnej.    

Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura Dostępna”, ze środków Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie oraz ze środków własnych Świetlicy. Dzięki czemu udział dzieci w działaniach projektu był całkowicie nieodpłatny.

Dzieci wzięły udział w trzech niezwykłych wyjazdach tematycznych do miejsc kultury – Warszawy, Bydgoszczy i Torunia.

Wyjazdy poprzedziły zajęcia prowadzone w Świetlicy, które wprowadziły dzieci do zagadnień związanych z odwiedzanymi miejscami kultury oraz przybliżyły lub przypomniały dzieciom zasady właściwego zachowywania się w miejscach publicznych, a w szczególności w instytucjach kultury.

Pierwsze wyjazdowe spotkanie z kulturą miało miejsce 18 listopada. W czasie wycieczki do Warszawy dzieci zwiedziły Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz podzielone na dwie grupy wiekowe, młodszą i starszą, uczestniczyły w lekcjach muzealnych - „Wizyta u króla” i „Wnętrza pałacu i ich symbolika”, prowadzonych przez pracowników muzeum. Przez półtorej godziny poznawały architekturę budowli, podziwiały wnętrza, rzeźby, obrazy, meble z epoki i wysłuchały opowieści o rodzinie króla Jana III Sobieskiego, jego żony Marysieńki i ich dzieciach. Wszyscy z żalem opuszczali Pałac w Wilanowie, ale czekały nowe atrakcje.

Już niebawem uczestnicy wycieczki zasiedli na widowni Teatru Rampa, gdzie Teatr Muzyczny Tintilo wystawił wzruszający musical „Księżniczka Sara”, przygotowany na motywach powieści F.H. Burnett „Mała księżniczka”. Piękna scenografia, perfekcyjne wykonanie, taniec, poruszające piosenki, gra nastoletnich aktorów wywołały entuzjazm młodych widzów i dostarczyły niezapomnianych wrażeń. Dodatkową atrakcją było spotkanie po spektaklu z dziećmi występującymi w musicalu, rozmowy i wspólne zdjęcia.

Kolejny wyjazd odbył się 4 grudnia do Bydgoszczy, gdzie uczestnicy zwiedzili w Muzeum Okręgowym Dom Leona Wyczółkowskiego – wybitnego polskiego malarza. Poznali jego życie i twórczość, a w jednej z pracowni mistrza wzięli udział w zajęciach praktycznych, dzięki którym zapoznali się ze sposobem wykonywania grafik artysty oraz wykonali własne prace techniką frotażu.

Po spacerze nad Brdą dzieci udały się do Karczmy Młyńskiej na obiad, by w praktyce sprawdzić swoje umiejętności stosowania zasad savoir vivre przy stole.

Następnym niezwykłym wydarzeniem było zwiedzanie gmachu Opery Nova. Szczególne zainteresowanie wzbudziły kulisy i znajdujące się tam urządzenia sceniczne oraz miejsca przechowywania dekoracji. Jednak niezapomnianym przeżyciem był balet Piotra Czajkowskiego „Dziadek do orzechów”, którym dzieci były zafascynowane. Podziwiały na scenie zwłaszcza tańce swoich rówieśników.

Trzecie spotkanie z kulturą odbyło się 11 grudnia w Toruniu i nawiązywało tematyką do zbliżających się świąt. Najpierw w Teatrze Baj Pomorski uczestnicy obejrzeli spektakl „Opowieść wigilijna” grany w planie aktorskim oraz lalkowym. Później po posiłku i spacerze ulicami Starego Miasta udali się do Żywego Muzeum Piernika. Tam wzięli udział w pokazie produkcji pierników w XVI-wiecznej piekarni oraz w piekarni z początków wieku XX. Dzięki prowadzącym zajęcia, przy wytwarzaniu ciastek dzieci miały wiele świetnej zabawy. Dodatkowo na potwierdzenie nabytych umiejętności każdy z uczestników otrzymał list wyuczony.

W celu utrwalenia zdobytych podczas wyjazdów wiadomości o instytucjach kultury, a także z zakresu historii, sztuki, obyczajów i zasad savoir vivre dzieci wzięły udział w świetlicowych konkursach wiedzy. Uczestnicy projektu przystąpili również do konkursu na plakat teatralny do jednego z oglądanych spektakli. Wyróżnienie i nagrodę otrzymała Kinga Kurlikowska z Bratiana.

Udział w projekcie był dla uczestników, którzy mają mało lub nie mają wcale okazji do spotkań z kulturą, niezwykłym przeżyciem. Wiedza, którą zdobywają w szkole, zyskała nowy, praktyczny wymiar. Uczniowie zwiedzili trzy różne miasta, trzy różne muzea, wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez profesjonalistów. Poznali różne formy sceniczne – musical, balet, teatr lalkowy i aktorski. Wiedzą już jak należy zachowywać się w teatrze i muzeum. Ta wiedza pozostanie z nimi na długo.

Poza tym wspólne wyjazdy integrują młodzież, uczą współpracy i są doskonałą lekcją koleżeństwa.