Gmina

Aktualności

Spotkanie Opłatkowo-Noworoczne

Rozmiar czcionki:

po30 grudnia 2011 roku na sali Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie odbyło się „Spotkanie Opłatkowo Noworoczne" zorganizowane przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie.

Spotkanie było nie tylko okazją do wspólnego świętowania i składania życzeń, ale był to także czas podsumowań i oceny działalności Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

 

W pierwszej części spotkania Wójt Gminy, Tomasz Waruszewski przy pomocy prezentacji multimedialnej zapoznał gości z działaniami podejmowanymi przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie w 2011 roku. Swoją uwagę poświęcił przede wszystkim działaniom mającym na celu usprawnienie pracy Urzędu Gminy, uregulowanie gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami na terenie Gminy oraz uregulowanie gospodarki nieruchomościami. Wiele uwagi poświęcono również inwestycjom zrealizowanym i realizowanym w 2011 roku, w tym projektom współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej i Funduszu Sołeckiego.

W dalszej części spotkania wspólnie odśpiewano kolędę, którą poprowadził Ksiądz Proboszcz Edward Barański, podzielono się opłatkiem, a także składano noworoczne życzenia.

Specjalne podziękowania z rąk Wójta otrzymali Pani Helena Kalita, wieloletnia prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Jamielniku oraz Pan Zygfryd Kurnikowski, który w 2011 roku po wielu latach piastowania funkcji sołtysa wsi Nowy Dwór Bratiański ustąpił ze stanowiska.

IMG 4246

 

Źródło: Gminne Centrum Kultury w Mszanowie

Share