Gmina

Aktualności

Młode pokolenie w trosce o pamięć Adolfa Mikołaja Waraksiewicza

Rozmiar czcionki:

 

Adolf Mikolaj Waraksiewicz dGenerał Brygady Adolf  Mikolaj WaraksiewiczGenerał Adolf Mikołaj Waraksiewicz, mimo że w okresie międzywojennym należał do grona zasłużonych polskich generałów– jest postacią niemalże zapomnianą i niedocenioną. Kto dziś, nie zaglądając do książki lub Internetu zna zasługi Generała? Kto w kilku zdaniach potrafiłby streścić jego życie? Co robił i kim był? Na te pytania odpowiedzieć dziś mogą jedynie nieliczni mieszkańcy Gminy.

Skąd jednak nagłe zainteresowanie Waraksiewiczem? To za sprawą trzech dziewcząt, mieszkanek Jamielnika – uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. Jesienią 2012 r. Joanna Moczydłowska, Karolina Kłosowska i Adrianna Michałkiewicz przystąpiły do konkursu „Szkolna Liga Historyczna ogłoszonego przez czasopismo „Mówią Wieki". Dziewczęta, które „od zawsze" interesują się historią, są członkiniami Klubu Miłośników Lokalnej Historii, działającego przy Bibliotece Publicznej w Jamielniku.

Tematem trzeciego z sześciu etapów konkursu było zaprojektowanie pomnika osobie zasłużonej dla narodu bądź regionu. Dziewczęta o pomoc w tej sprawie zwróciły się do bibliotekarki Elżbiety Olszty. Kierując się jej sugestiami i po zapoznaniu się z udostępnionymi przez nią informacjami i materiałami, na osobę wartą upamiętnienia dziewczęta wybrały Generała Waraksiewicza pierwszego kawalerzysty II RP, który po zakończeniu kariery wojskowej osiadł w Tyliczkach i tam dożył swoich dni. Grób Generała w Nowym Mieście LubawskimPochowany jest w skromnym grobie na cmentarzu parafialnym w Nowym Mieście Lubawskim.

Dogłębne przestudiowanie „odkurzonej" biografii generała i wielogodzinne rozmowy na jego temat, stały się inspiracją nie tylko do wirtualnego zaprojektowania pomnika na potrzeby konkursu, lecz także rozbudziły marzenia, aby zaprojektowany pomnik stanął na naszej ziemi i przypominał młodszemu pokoleniu Generała z Tyliczek. Postawienie pomnika będzie okazją do przypomnienie zasług Generała przy tworzeniu kawalerii w odrodzonym wojsku polskim oraz na polach bitewnych wojny polsko bolszewickiej w 1920 roku .

zawody14 Dywizjon Artylerii Konnej BIAŁYSTOK. Zawody hipiczne 10 Pułku Ułanów Litewskich i 14 Dywizjonu Artylerii Konnej na placu ćwiczeń koszar przy ul. Józefa Bema w Białymstoku. W szyku konnym stoją zwycięscy "Konkursu Myśliwskiego", wszyscy z 10 pułku ułanów. Całej trójce gratuluje zwycięstwa gen. bryg. Adolf Mikołaj Waraksiewicz, pełniący obowiązki dowódcy 1 Dywizji Kawalerii (1926-1929).

W grudniu 2012 roku młode historyczki zwróciły się z prośbą do Radnej Gminy z Jamielnika – Barbary Grzywacz, by pomogła organizacyjnie zrealizować ich pomysł. Zachowując wszelkie procedury formalne Radna przedstawiła zamysł dziewcząt Wójtowi Gminy – Tomaszowi Waruszewskiemu. Wójt, który już nie raz pokazał, jak ważne są dla niego korzenie historyczne, z których wyrośliśmy, pomysłowi licealistek chętnie poparł. Z uwagi na to, że w Jamielniku działa Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik, którego prezesem jest również Barbara Grzywacz zdecydowano, że realizacją zadania zajmie się właśnie to Stowarzyszenie.
Ostateczna decyzja o postawieniu pomnika Generałowi Waraksiewiczowi należała do Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Olsztynie oraz do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. W kwietniu 2012 roku Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik wystąpiło z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie upamiętnienia Generała Waraksiewicza do Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Olsztynie. Pismo od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Mariana Podziewskiego – członka Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, zmotywowało osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu do dalszych działań.

Czytamy w nim m.in.: „...Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Olsztynie po zapoznaniu się z przesłaną dokumentacją projektową, na posiedzeniu w dniu 24 maja 2013 r. wyraził uznanie dla inicjatywy uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Iławie. W ocenie członków Komitetu Generał Waraksiewicz, zasługuje na trwałe, godne upamiętnienie.

Postawa Licealistek, zainteresowanych przeszłością swojego kraju, ale także lokalną historią, w czasach, gdy patriotyzm dla większości młodych ludzi jest pojęciem abstrakcyjnym. Świadczy to o niezwykłej dojrzałości, wzbudza podziw i szacunek..."

Realizatorzy upamiętnienia zasług Generała Waraksiewicza wspominają:

16 lipca 2013 r. na zaproszenie Wojewody, uczestniczyliśmy w posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim. Celem spotkania było omówienie najkorzystniejszej formy upamiętnienia generała brygady Adolfa Mikołaja Waraksiewicza. Z uwagi na sugestie ze strony komitetu dotyczące wizualizacji pomnika, musieliśmy nanieść do projektu pewne poprawki. Tu z pomocą przyszło nam Stowarzyszenie Ułanów Grochowskich im. Józefa Dwernickiego z Podkowy Leśnej. W rezultacie Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Olsztynie pełną akceptację pomnika wydał w grudniu 2013 roku i tym samym w celu ostatecznej akceptacji projektu, sprawę przekazano do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie. Z obydwu instytucji mamy pełną akceptację do realizacji upamiętnienia generała Waraksiewicza poprzez postawienie pomnika.

Na etapie załatwiania spraw formalnych odbyliśmy szereg spotkań i rozmów z przedstawicielami instytucji na szczeblu wojewódzkim i centralnym. Słowa kierowane pod adresem inicjatorek pomysłu, jak i samej postaci generała Adolfa Mikołaja Waraksiewicza utwierdziły nas w przekonaniu o potrzebie realizacji tego przedsięwzięcia.

Spośród wielu przychylnych opinii, na szczególną uwagę zasługują słowa Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie – płk. Andrzeja Szczołka, który podkreślił „Jako mieszkańcy Gminy Nowe Miasto Lubawskie powinniście być dumni i szczycić się tym, że na terenie waszej gminy mieszkał generał brygady Adolf Mikołaj Waraksiewicz."

Obecnie jest powoływany Społeczny Komitet Budowy Pomnika. W najbliższym czasie skład komitetu zostanie podany na stronie jamielnickiego stowarzyszenia http://www.jamielnik-stowarzyszenie.cba.pl
Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie, uroczystość upamiętnienia i pośmiertnego uhonorowania Adolfa Mikołaja Waraksiewicza, który zmarł w zapomnieniu w 1960 r., ma mieć charakter wojskowy. Niewątpliwie zasługuje na to organizator i dowódca 2 Pułku Ułanów Grochowskich, któremu Ignacy Mościcki – I Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał w 1928 roku stopień generalski.
Wszystkich zainteresowanych postacią generała brygady Adolfa Mikołaja Waraksiewicza zachęcamy do przeczytania książki Mieczysława Bielskiego pt. Generał brygady Adolf Mikołaj Waraksiewicz (1881-1960) wydanej w 1998 roku, która jest dostępna w bibliotekach na terenie Gminy.

ProjektProjekt pomnika

Zachęcamy również do zapoznania się z pracą konkursową inicjatorek pomnika poświęconego generałowi Adolfowi Mikołajowi Waraksiewiczowi. W ocenie jury konkursu dziewczęta zajęły II miejsce w kraju.
http://prezi.com/tyeonhv-jdsz/pomnik-adolfa-mikoaja-waraksiewicza-zasuzonego-dla-narodu/
Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik, w celu pozyskania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia, złożyło kilka wniosków, m.in.: do Urzędu Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz do Ministerstwa Obrony Narodowej. Do tej pory dwa wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
Stowarzyszenie zwraca się z prośbą o pomoc w realizacji projektu postawienia pomnika także do wszystkich, którym historia, a szczególnie ta najnowsza, związana z odzyskaniem przez Polskę niepodległości nie jest obojętna.
Nr konta, na który można przekazywać datki:

69 2030 0045 1110 0000 0294 0970

Adres: Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Jamielnik
ul. Szkolna 8/1
13-332 Jamielnik
Za każdy chociaż najmniejszy gest z góry dziękujemy.

W artykule wykorzystano informacje przekazane przez Elżbietę Olsztę – wiceprezesa Stowarzyszenia

 

Share