Aktualności

„Na własne konto”

Rozmiar czcionki:

W pierwszym tygodniu ferii zimowych pod kierunkiem p. Justyny Kordalskiej (nauczycielki języka niemieckiego i wos ) oraz p. Eweliny Wrony – studentki wytypowanej do współpracy przez organizatora, w szkole w Bratianie odbywały się zajęcia w ramach realizowanego programu „Na własne konto”.

Jest to program edukacji ekonomicznej skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko - wiejskich, którego pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Jego celem było poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów, kształtowanie podstaw przedsiębiorczości, przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej, zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich. Podczas zajęć wszyscy uczestnicy (15 uczniów z klasy II i III gimnazjum) zbierali punkty za wykonywane zadania o charakterze ekonomicznym , które były sumowane . Troje uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów dostało nagrody w postaci gry planszowej Monopoly, a pięć osób wyróżnionych dostało puzzle i małe upominki. Najlepszymi uczniami w szkole zostali: Paulina Gorzewska (kl.IIIa), Jakub Wadecki (kl.IIa), Nicol Mioskowska (kl. IIa). Poza pracą podczas zajęć dzieci opracowały teczkę dla Spółdzielni Uczniowskiej, która mogłaby działać w naszej szkole zgodnie z pomysłami. Jak się okazało opracowane przez nas materiały bardzo się spodobały komisji oceniającej i zostaliśmy laureatami konkursu na Teczkę Spółdzielni Uczniowskiej.

Dnia 11 czerwca na stadionie narodowym w Warszawie odbyło się podsumowanie całego projektu. Najpierw było godzinne zwiedzanie stadionu, później oficjalne rozdanie nagród. Laureatami zostało pięć szkół – w tym nasza oraz pięć otrzymało wyróżnienie. Wszystkich placówek biorących udział w projekcie było 100. Te, które zdobyły tytuł laureata dostały takie same nagrody - 2000 zł na sprzęt multimedialny, a każdy z uczestników dostał tablet i kubek. Po oficjalnej części był czas na wspólny obiad, a także w ramach zwiedzania Warszawy wizyta w Centrum Nauki Kopernik.

 

(Źródło: Nicol Mioskowska – uczestniczka programu „Na własne konto”)