Aktualności

Realizacja Rządowego programu ,,Bezpieczna+” w ZS im. Jana Pawła II w Jamielniku

Rozmiar czcionki:

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku jest jedną z nielicznych placówek oświatowych w regionie, która przystąpiła do realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 -2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - ,,Bezpieczna+”.

 

 

 

Objęte programem działania dotyczą:

a) współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa (zwiększenie się otwartości szkoły na współpracę z otoczeniem oraz ściślejsza integracja ze środowiskiem lokalnym),

b) rozwijania u uczniów aktywności w ramach wolontariatu (kształtowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności psychospołecznych oraz prospołecznej postawy),

c) budowania prawidłowych relacji rówieśniczych pozwalających na włączanie w życie społeczne uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i realizację działań antydyskryminacyjnych.

Założone cele realizowane będą poprzez organizację imprez środowiskowych, szkoleń nauczycieli oraz uczniów, przedsięwzięć w ramach wolontariatu, prospołecznych zajęć dla gimnazjalistów. Dzięki uczestnictwu w programie ,,Bezpieczna+” jamielnicka placówka oświatowa wzbogaci się m.in. o szereg pomocy dydaktycznych ułatwiających uczniom naukę i organizację pracy nauczycieli. Podejmowane w trakcie realizacji w/w programu działania wpłyną także na dalsze podnoszenie jakości działań wychowawczych i opiekuńczych w placówce.

 

Samarytanka w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku

W ramach realizacji programu odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy (samarytanka), które przeprowadzili harcerze z Hufca im. Bohaterów Września 1939 r. w Nowym Mieście Lubawskim - Drużyna Wędrownicza ,,Pryzmat”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z ZS w Jamielniku, w tym m.in. harcerze z IV Drużyny Harcerskiej im. F. Chopina działającej w jamielnickiej placówce oświatowej. Uczestnicy spotkania mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy i rozwinięcia praktycznych umiejętności dotyczących podstaw udzielania pierwszej pomocy. Mieli także okazję poznać bliżej nowego komendanta nowomiejskiego Hufca - pwd. Michała Marona.

 Zdjęcia dostępne na stronie: http://zsjamielnik.edupage.org/album/?#gallery/328

 

 

Integracyjny pobyt uczniów i harcerzy z Jamielnika w Kaczym Bagnie

W ramach programu, w dniach 6 - 7.11.2015 r. odbyła się także wycieczka uczniów oraz harcerzy IV DH im. F. Chopina do Kaczego Bagna - Miejsca Inicjatyw Pozytywnych. W trakcie dwudniowego pobytu w Kaczym Bagnie, miejscu znanym z niepowtarzalnej atmosfery  i sukcesów w szybkim uczeniu się, zarówno uczniowie jak i harcerze będący pod opieką pań: Danuty Cyglickiej, Małgorzaty Zawackiej i Beaty Hajduk, skorzystali z bogatej oferty warsztatów animacyjno - integracyjnych. Ponadto mieli możliwość pokazania swoich talentów, biorąc udział  w warsztatach pieczenia chleba, gry na afrykańskich bębnach, lepienia w glinie, chodzenia na szczudłach, łucznictwa, tańca z ogniem. Uczestnikom wycieczki wielu niezapomnianych wrażeń dostarczył także pokaz tańca z ogniem w wykonaniu grupy Czarne Perły.

Pobyt w Kaczym Bagnie z pewnością przyczynił się do budowania prawidłowych relacji rówieśniczych, kształtowania wśród młodzieży umiejętności psychospołecznych oraz prospołecznej postawy.

 Zdjęcia dostępne na stronie: http://zsjamielnik.edupage.org/album/?#gallery/329

 

 

Młodzi artyści z Gimnazjum w Jamielniku z wizytą w Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie

Dnia 25.11.2015 r. w ramach programu grupa gimnazjalistów oraz harcerzy z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku odwiedziła pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Grodzicznie, aby zaprezentować przygotowane przez siebie scenki kabaretowe. Występujący włożyli wiele wysiłku i serca, aby zaprezentować widzom zabawne skecze, dzięki czemu magia kabaretowych występów pobudziła wyobraźnię widzów i stała się dla wszystkich podopiecznych DPS-u źródłem wielu radosnych chwil.

Przedstawienie bardzo podobało się publiczności, która nagrodziła występ gromkimi brawami. Na młodzież czekały też słodkie upominki przygotowane przez Dyrekcję placówki.

Zdjęcia dostępne na stronie: http://zsjamielnik.edupage.org/album/?#gallery/336

 

(Źródło: ZS Jamielnik)