Aktualności

Akcja „Pozory mylą, dowód nie” trwa

Rozmiar czcionki:

Pozory myla banerW dniu 15 listopada 2011r. w Zespole Szkół w Bratanie odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów klas III gimnazjalnych w ramach kampanii społecznej „Pozory mylą- dowód nie". 

 W czasie pogadanki Iwona Zielińska- Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień przedstawiła cel kampanii oraz omówiła działania realizowane w ramach kampanii na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Omówione zostały wyniki badań prowadzone w sklepach na terenie naszej Gminy oraz analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów VI klas szkoły podstawowej i III klas gimnazjalnych. Przedstawiciele Policji – Ludmiła Mroczkowska i Paweł Cherkowski zapoznali rodziców z konsekwencjami prawnym sprzedaży i podawania alkoholu nieletnim oraz postępowania w przypadku popełnienia wykroczeń przez osoby nieletnie będące pod wpływem alkoholu. Na spotkaniu szczególny nacisk kładziono na przybliżenie rodzicom konsekwencji spożywania alkoholu przez ich nieletnie dzieci oraz uświadomienie o ciążącej na nich odpowiedzialności za postępowanie dzieci.

W ramach tej kampanii w dniu 16 listopada 2011 roku, terapeuta uzależnień Kataryna Wytych przeprowadziła dalsze pogadanki dla rodziców na terenie Szkół Podstawowych w Tylicach i Gwiździnach. .

 

 Źródło GOPS Mszanowo