Gmina

Aktualności

Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...

Rozmiar czcionki:

Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy Krystynę Danielewską, która zmarła w dniu 18 marca 2015 roku. Od 2000 roku do końca 2013 roku pełniła funkcję Dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie. Msza żałobna odbędzie się w dniu 21 marca 2015 roku o godz.14.30 w Nowomiejskiej Bazylice. Pozostanie na zawsze w naszych sercach i pamięci jako Człowiek niezmiernie życzliwy, serdeczny i otwarty.

Krystyna Danielewska urodziła się 23.03.1951 r. w Barczewie w woj. olsztyńskim. Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące ukończyła w Nowym Mieście Lubawskim. Po zdaniu matury w 1969 r. rozpoczęła studia wyższe na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym w zakresie Zajęcia Praktyczno - Techniczne z Fizyką w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Olsztynie.

 W 1972 r. po ukończeniu studiów rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej Nr 3 Specjalnej w Nowym Mieście Lubawskim. W 1976 r. została zlikwidowana Szkoła Specjalna, a utworzone klasy specjalne przy Szkole Podstawowej Nr 2, w których uczyła do 2000 r. W latach 1982-1984 podnosiła kwalifikacje w zakresie Wychowania Technicznego na Wydziale Matematyki i Techniki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy, gdzie zdobyła tytuł magistra techniki. Następnie w tej samej Szkole Wyższej w 1985 r. ukończyła studia podyplomowe z Wychowania Technicznego. Działała w ZHP NS w stopniu podharcmistrza, była członkiem Komisji Rewizyjnej przy ZHP, a 1990 r. jej przewodniczącą. Była również w 1986 r. członkiem Okręgowej Sekcji Pracy Techniki i Okręgowej Sekcji Szkolnictwa Specjalnego. W 1987 r. ukończyła kurs dla Kadry Kierowniczej. 1 czerwca 1987 r. zdała w Bydgoszczy Egzamin na Drugi Stopień Specjalizacji Zawodowej. W roku 1985 została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim i pełniła tę funkcję do 2000 r. W roku szkolnym 1988/89 została powołana w skład Kolegium Inspektora Oświaty i Wychowania.

1 sierpnia 2000 r. przeszła do pracy w gminie Nowe Miasto Lubawskie na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Oświaty i Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, gdzie pracowała do 31 grudnia 2013 r. zajmując się sprawami oświaty. W czasie trwania pracy otrzymała nagrody kuratora, inspektora, dyrektora i wójta oraz wiele wyróżnień i odznaczeń, w tym odznakę „Przyjaciel Dziecka”, Złoty Medal za Długoletnią Służbę, Zasłużony dla LZS. Jest autorką publikacji Oświata w gminie nowomiejskiej na tle historycznym, która została wydana w 2011 roku.

Share