Aktualności

Uroczyście w Hartowcu

Rozmiar czcionki:

Dzień 15 maja był dla pracowników Urzędu Gminy oraz wszystkich zaproszonych gości – radnych, sołtysów, byłych pracowników Urzędu Gminy, dniem wyprawy do malowniczego Hartowca.

W ramach nadchodzącego Dnia Samorządowca oraz 25-tej rocznicy Samorządu Terytorialnego władze gminy zorganizowały wyjazd, który miał na celu podsumowanie minionej kadencji. Przeprowadzona została więc w tym celu konferencja - w przyjaznych, nieco innych niż zwykle, warunkach.

 

O godzinie 15.30 uroczyście powitał gości Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz Waruszewski, po czym w oparciu o prezentację przygotowaną specjalnie na tą okazję, opowiedział o sytuacji społeczno – gospodarczej gminy na przełomie ostatnich lat. W swojej mowie poruszył tematy związane m.in. z inwestycjami, dostępnością do infrastruktury, omówił wydatki z budżetu gminy oraz poziom bezrobocia i przyrostu ludności. Wspomniał o przedsiębiorstwach prężnie działających w naszym rejonie, a także wskazał dostępne tereny inwestycyjne pod działalność gospodarczą oraz budownictwo mieszkaniowe. Na koniec podzielił się wyznaczonymi przez siebie celami, zachęcając przy tym do wspólnej dyskusji.

Po prezentacji nadszedł czas na nagrody, listy gratulacyjne i podziękowania. Otrzymali je obecni sołtysi i radni. Wyrazy wdzięczności za długoletnią, pełną oddania i sumienności, pracę na rzecz Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie złożono byłej sekretarz Renacie Śliżewskiej. Podziękowano także sołtysom z najdłuższym stażem, którzy od lat z olbrzymim zaangażowaniem działają na rzecz lokalnej społeczności. Mowa tu o Melanii Sarnowskiej – Dembek z 32-letnim doświadczeniem na stanowisku Sołtysa Sołectwa Pacółtowo oraz Romanie Sienkowskim – pełniącym funkcję Sołtysa Sołectwa Bratian od 25 lat.