Aktualności

Konsultacje dot. Lokalnej Strategii Rozwoju

Rozmiar czcionki:

Informujemy, że dnia 13.08.2015 r. o godz. 13:00 na Sali sesyjnej Urzędu Gminy Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska organizuje spotkanie poświęcone analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także Lokalnej Strategii Rozwoju.

Spotkanie przeznaczone jest dla wszystkich chętnych osób.

 

 

 

W programie:

1. prezentacja wniosków z diagnozy obszaru,

2. prezentacja projektu analizy SWOT,

3. prezentacja projektu celów LSR,

4. zgromadzenie uwag i propozycji od mieszkańców.

 

Organizatorzy serdecznie zapraszają.

 

 

Więcej: http://www.lgdziemialubawska.pl/

(Źródło: Jagoda Pieniążkowska)