Aktualności

Referendum ogólnokrajowe już 6 września

Rozmiar czcionki:

Dokładnie dnia 06.09.2015 roku odbędzie się ogólnokrajowe referendum – udamy się wtedy do urn, by wyrazić swoje zdanie w trzech kwestiach. Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce 12 lat temu.

Głosować będziemy w takich samych obwodach jak podczas wyborów prezydenckich. Także teraz istnieć będzie możliwość skorzystania z ułatwień – nie musimy brać udziału w referendum w miejscu swojego zamieszkania. Mamy prawo dopisać się do innego spisu wyborców, tam gdzie będziemy aktualnie przebywać, najpóźniej na 5 dni przed. Istnieją również jeszcze dwa inne udogodnienia – pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania, z którym można iść do dowolnego lokalu w kraju lub za granicą oraz głosowanie korespondencyjne – pakiet referendalny dostaniemy do domu. (Więcej informacji pod numerem 56 472 63 26 lub w pok. nr 13 Urzędu Gminy - u Pani Katarzyny Wieczorek.)

 

Zadaniem podczas głosowania będzie postawienie znaku „X” w kratce przy odpowiedzi „tak” lub „nie” na następujące pytania:

1. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?

2. Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

3. Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?

Nieważne będą formularze, gdzie „X” znajdzie się przy obu odpowiedziach lub nie będzie go w ogóle.

 

To ilu z nas weźmie udział w głosowaniu ma kluczowe znaczenie – referendum będzie wiążące, jeżeli weźmie w nim udział ponad połowa uprawnionych – czyli ok 30,5 mln osób. Według informacji Państwowej Komisji Wyborczej, prawo udziału ma obywatel polski, który:
* najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
* nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
* nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,
* nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

 

Już dzisiaj serdecznie zachęcamy do wypowiedzenia się w kwestiach ważnych dla swojego kraju i znalezienia chwili wolnego czasu, by dnia 06.09.2015 roku dopełnić obywatelskiego obowiązku.

 

 

 

Więcej: http://www.bip.gminanml.pl/system/obj/6454_postanowienie_Prezydenta_o_referendum.pdf

http://www.bip.gminanml.pl/10001/Referendum_golnokrajowe/

 http://elblag.pkw.gov.pl/g2/oryginal/2015_08/d917dcf45d229c2a09727cbeeb9f394d.pdf - obwody za granicą i na statkach morskich w referendum ogólnokrajowym