Aktualności

Gościły w Mszanowie pary z 50 i 60-letnim stażem małżeństwa

Rozmiar czcionki:

W mszanowskim Urzędzie Gminy zorganizowano dnia 29.10.2015 roku uroczystość związaną z Jubileuszem 50 – i 60-lecia Pożycia Małżeńskiego par z nowomiejskiej gminy.

Zaproszonym gościom towarzyszył Wójt Gminy – Tomasz Waruszewski, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Mszanowie – Anna Pijaczyńska oraz pracownik Urzędu Gminy – Danuta Ewertowska.

 

 

W tym roku medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, obchodzący „Złote Gody”, odznaczeni zostali:

 1. Ewa i Franciszek Domżalscy z Jamielnika,
 2. Urszula i Roman Jakubowscy z Radomna,
 3. Wiesława i Edward Kamińscy z Chrośla,
 4. Gertruda i Jerzy Nowak z Lekart,
 5. Maria i Jan Ostrowscy ze Skarlina,
 6. Kazimiera i Roman Poniewierscy z Bratiana,
 7. Barbara i Stanisław Szramke z Chrośla,
 8. Maria i Tadeusz Urbańscy z Gwiździn,
 9. Helena i Stanisław Wasilów z Jamielnika.

Gratulacje z okazji „Diamentowych Godów” odebrali natomiast:

 1. Teresa i Bolesław Cieszyńscy z Bagna,
 2. Chrystyna i Kazimierz Lipscy z Bratiana,
 3. Urszula i Alojzy Makowscy z Chrośla,
 4. Agnieszka i Stanisław Pisarscy ze Skarlina,
 5. Krystyna i Jan Strzyżewscy z Nawry.

 

Zaproszenie na spotkanie otrzymali także Gabriela i Jan Kawieccy z Pacółtowa, Maria i Edward Urbańscy z Gwiździn – z okazji 50-lecia ślubu, Jadwiga i Alfons Robaczewscy z Łąk Bratiańskich – z okazji 60-lecia śluby, jednak ze względu na niekorzystny stan zdrowia nie przybyli. Nagrodzeni zostaną w późniejszym, dogodnym dla nich czasie.

Czwartkowego popołudnia wszyscy długoletni małżonkowie, oprócz otrzymania odznaczeń i gratulacji, obdarowani zostali też kwiatami, upominkami oraz bukietem ciepłych i pochwalnych słów od gospodarza gminy.

Nie zabrakło także czasu na pamiątkowe zdjęcia, tradycyjną lampkę szampana za zdrowie Jubilatów oraz śpiew i biesiady przy wspólnym stole.

 

 

Dostojnym Jubilatom pragniemy złożyć najszczersze podziękowania za dowód zrozumienia istoty związku małżeńskiego oraz wzór i piękny przykład dla najmłodszych pokoleń. Życzymy wielu kolejnych wspólnie spędzonych lat w szczęściu rodzinnym, zdrowiu i radości. Niech los Wam sprzyja niosąc powodzenie!