Aktualności

Ankieta sprawdzająca poziom satysfakcji pacjenta w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Rozmiar czcionki:

Od dnia 5 do 30 listopada br. Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadza ankietę monitorującą poziom satysfakcji pacjenta. Pierwszym etapem są badania w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Ankieta kierowana jest do pacjentów, a udział w niej jest dobrowolny i anonimowy.

Analiza uzyskanych dzięki niej informacji umożliwi opracowanie takich rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie organizacji udzielania świadczeń medycznych z korzyścią dla ich odbiorców.

 

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wypowiedzenia się na ww. temat. Ankieta dostępna jest na stronie: http://ankiety.nfz.gov.pl/index.php/377824.