Aktualności

Podziękowanie za aktywne działania na rzecz rozwoju gminy

Rozmiar czcionki:

Jest nam niezmiernie miło z faktu, że gmina Nowe Miasto Lubawskie otrzymała z rąk Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina dowód uznania za aktywny udział w realizacji projektów dofinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, a tym samym za działania na rzecz rozwoju naszego regionu.

Dnia 04.12.2015 roku podczas spotkania informacyjnego dla beneficjentów PROW na lata 2014 – 2020, zorganizowanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, w imieniu gminy podziękowanie odebrał pracownik Urzędu Gminy, Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju – Marcin Buliński.

 

Ogółem w ramach programu zrealizowaliśmy projekty na przeszło 10 mln zł, które dofinansowane zostały w wysokości blisko 6 mln zł. Program objął inwestycje do roku 2015. Są to m. in.:

- budowa oraz modernizacja boisk sportowych w Bratianie, Radomnie, Jamielniku i Bagnie,

- przebudowa i doposażenie świetlic wiejskich w: Chroślu, Tylicach, Mszanowie, Lekartach, Pustkach, Nowym Dworze Bratiańskim, Nawrze,

- budowa kanalizacji sanitarnej w Mszanowie i Bratianie, sieci wodociągowej w Lekartach i Gwiździnach,

- budowa przystani kajakowej w Mszanowie, wraz z polem namiotowym i wiatą,

- wydanie publikacji o Gminie Nowe Miasto Lubawskie, poświęconej jej zabytkom,

- stworzenie koła szachistów i miłośników gier planszowych w Nawrze.

 

Warto zaznaczyć, że ww. program nie jest jedynym programem unijnym, w którym nowomiejska gmina wzięła udział w ostatnim czasie. W bieżącym roku zakończyliśmy realizację inwestycji p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo”, dofinansowanej w wysokości przeszło 1 313 101 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013. Uzyskaliśmy także dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej, w kwocie 32 183 zł na realizację projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego teren gminy Nowe Miasto Lubawskie”.