Gmina

Aktualności

Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi

Rozmiar czcionki:

logo czyste srodowiskoGmina Nowe Miasto Lubawskie weźmie udział w szkoleniu „Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce"

Związek Gmin Regionu Ostródzko – Iławskiego „Czyste Środowisko" wraz z Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. został włączony do

„Ogólnopolskiego projektu szkoleniowego dla administracji samorządowej

pt. Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce",

który zostanie zrealizowany w terminie od dnia 01.10.2011r. do 31.03.2013r. na terenie kraju, w tym na obszarze województwa: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazurskiego, łódzkiego oraz świętokrzyskiego.

W ciągu najbliższego roku ma odbyć się blisko 40 konferencji, których cykl zainaugurowano w Kaliszu w dniach 12 i 13 stycznia 2012r. Konferencję zorganizowano w ramach realizowanego pod tym samym tytułem ogólnopolskiego projektu szkoleniowego dla administracji samorządowej, który istotny jest dla wdrożenia znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązującej od 1 stycznia. W spotkaniach wzięli udział m.in. przedstawiciele wiodących zakładów i związków komunalnych, zajmujących się gospodarką odpadową w kraju.

Projekt realizowany jest pod patronem Ministra Środowiska. Natomiast Komitet Honorowy Projektu reprezentują: Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Prezes Związku Miast Polskich oraz Przewodniczący Zarządu Związku Województw RP.

Cykl szkoleń dla gmin należących do Związku Gmin „Czyste Środowisko" odbędzie się w miesiącu czerwcu 2012r.

Więcej informacji na temat realizowanego projektu szkoleniowego na stronie www.oskzg.pl

Źródło: Związek Gmin „Czyste Środowisko"

Share