Aktualności

Usuwamy azbest

Rozmiar czcionki:

AzbestW dniu 4 lipca 2012 r. odbyło się spotkanie dla mieszkańców Gminy Nowe Miasto Lubawskie, którzy jeszcze w tym roku usuną azbest ze swoich dachów w ramach projektu „Usuwanie wyrobów azbestowych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie" realizowanego przez Gminę.
W spotkaniu oprócz mieszkańców Gminy zakwalifikowanych do Programu uczestniczyli Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie, Tomasz Waruszewski oraz Pan Krzysztof Gurtatowski właściciel firmy Zakład Budowlano – Stolarski w Szafarni odpowiedzialnej za usuwanie azbestu.

Na zebraniu zapoznano mieszkańców z zasadami usuwania azbestu oraz ustalono wspólnie harmonogram prowadzenia robót. Prace w terenie rozpoczną się w przyszłym tygodniu tj od 16 lipca 2012 r.

Projekt uzyskał dofinansowanie Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowity koszt zadania wyniesie niemal 35 tys. zł, przy czym kwota dotacji jaką otrzyma Gmina to ok. 29 tys. zł. Zadanie realizowane jest w ramach Działania 4 - Azbest, Podziałania 4.1 – Usuwanie azbestu.
Gmina Nowe Miasto Lubawskie do Programu przystąpiła po raz pierwszy. W 2012 roku pomoc obejmie 15 osób.

 

 

NFOŚiGW herb 125 pix WFOŚiGW

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Gmina Nowe Misto Lubawskie

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie