Aktualności

Mniej azbestu na naszych dachach

Rozmiar czcionki:

akcja azbestGmina Nowe Miasto Lubawskie zakończyła realizację projektu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie". W odpowiedzi na nabór ogłoszony na początku br. zgłosiło się 15 gospodarstw domowych.

Część zadania obejmowała demontaż, transport i utylizację azbestu, część natomiast wyłącznie transport i utylizację. Całkowity koszt wyniósł 34 485,57 zł. Za wykonanie zadania odpowiadała firma Zakład Budowlano – Stolarski Krzysztof Gurtatowski.

Projekt uzyskał dofinansowanie Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota dofinansowania to ok. 29 tys. zł - obejmuje 85% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pn. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część II – Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz 35% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
Gmina Nowe Miasto Lubawskie do Programu przystąpiła po raz pierwszy. W 2013 r. planuje się kolejną edycję projektu.

 

NFOŚiGW WFOŚiGW

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie