Gmina

Aktualności

Mam prawo do prawa

Rozmiar czcionki:

Mam prawo do prawaFundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych" realizująca projekt „Mam prawo do prawa" w ramach EFS, kolejny rok bierze udział w ogólnopolskiej akcji informacyjnej związanej z Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw.

Akcja ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tegoroczne przedsięwzięcie jest realizowane razem z Sądami, Prokuraturami, Policją i organizacjami pozarządowymi. Będzie można uzyskać informacje od prawników, policjantów, pracowników socjalnych, prokuratorów, psychologów oraz przedstawicieli instytucji pomocowych.

 W Olsztyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Tarasa Szewczenki 1 w Olsztynie porad udzielać będą:

26.02.2014 godz. 11.00-14.00
- Wydział Prewencji KMP w Olsztynie - kom. Marcin Świniarski
- Sąd Rejonowy w Olsztynie - Kurator Grażyna Kuraszkiewicz, Kurator Beata Bojarowicz, Kurator Wanda Chruścielska

28.02.2014 godz. 11.00-14.00
- Wydział Prewencji KMP w Olsztynie - kom. Marcin Świniarski
- Prokurator Ewa Oliwa - Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Południe
- Sąd Rejonowy w Olsztynie - Kurator Barbara Turowska, Kurator Beata Sadowska, Kurator Emilia Keller

Bezpłatnych porad prawnych będą udzielały także doradczynie z punktu konsultacyjnego prowadzonego w ramach projektu "Mam prawo do prawa" przez Fundację "Inicjatywa Kobiet Aktywnych".

 

Share