Aktualności

Znana przyczyna śnięcia ryb

Rozmiar czcionki:

SSkarlin stawytuacja w stawie w Skarlinie już się na szczęście unormowała. Jak się okazało przyczyną masowego śnięcia ryb była przyducha a nie zatrucie. Od samego początku Gmina Nowe Miasto Lubawskie, podjęła szereg kroków mających na celu ocenę sytuacji, wykrycia przyczyn i ograniczenia skutków zdarzenia. Po przeprowadzeniu konsultacji z Państwową Powiatową Inspekcją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Mieście Lubawskim i w Iławie, Państwową Inspekcją Weterynaryjną w Nowym Mieście Lubawskim, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Zakładem Higieny Weterynaryjnej oraz wykładowcami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zlecone zostały badania wody oraz ryb. Porbano więc próbki wody oraz złapano kilkanaście ryb różnych gatunków i przekazano je do badań. Nad stawem ustawiono pojemnik na martwe ryby, a sołtys zorganizował ekipę do ich zbierania. Trzeba tu podkreślić, że mieszkańcy Skarlina czynnie, bez specjalnych zachęt, włączali się do tych niezbyt przyjemnych prac.

 Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna w Iławie wykryła, iż w wodzie występuje za mała ilość tlenu. Zakład Higieny Weterynaryjnej wykazał występowanie niegroźnych dla ludzi pasożytów oraz bakterii, które pojawiły się na skutek niekorzystnych warunków środowiskowych (braku tlenu). Z uzyskanych od instytucji informacji wynika, że sytuacje takie zdarzają się często. Natomiast Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna nie wykryła w środowisku wodnym pestycydów.

Po konsultacjach wyników badań z wykładowcą Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ustalono konieczność napowietrzania stawu, co zostało przeprowadzone. Gmina podejmie również działania mające na celu skontrolowanie przyległych do stawu nieruchomości.

Aktualnie w stawie nie występuje stan zagrożenia, nie ma kolejnych przypadków śnięcia ryb. Sytuacja została opanowana.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom udzielającym wsparcia.