Chóry i zespoły

Chóry i zespoły

Rozmiar czcionki:

Chór św. Cecyli - lata międzywojenneChór św. Cecyli
W gminie Nowe Miasto Lubawskie działają zespoły kulturalne i artystyczne. Ponadto funkcjonuje sieć wiejskich świetlic i bibliotek.
Dobrą działalnością wyróżniają się organizacje ochotniczych straży pożarnych. Wśród nich stuletnie tradycje posiada jednostka ze Skarlina, którą prowadzi Kazimierz Podlaszewski. Dowodem, że strażacy reprezentują wysoki poziom wyszkolenia jest przynależność niektórych jednostek do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wizytówką strażaków z gminy Nowe Miasto jest orkiestra dęta OSP w Skarlinie.
Również w Skarlinie istnieje, założony w latach międzywojennych, chór św. Cecylii.

Orkiestra dęta w Skarlinie
Orkiestra dęta w SkarlinieOrkiestra działa przy miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Swoimi koncertami uatrakcyjnia przede wszystkim lokalne uroczystości. Uczestniczy w życiu kulturalnym i społecznym. W 2001 roku obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia. Skarlińska orkiestra powstała w 1976 roku z inicjatywy Albina Eggerta (organisty miejscowej parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja), który od samego początku pełni funkcję kapelmistrza. Na pierwszych spotkaniach muzycy mieli do dyspozycji tylko 4 instrumenty. Zespół rozpoczynał działalność w skromnym składzie osobowym, który zwiększał się przez kolejne lata. W maju 1979 roku członkowie orkiestry wcieleni zostali w szeregi OSP w Skarlinie. Wtedy oficjalnie opiekę nad orkiestrą przejął Roman Trąpczyński, Wójt Gminy Nowe Miasto i Prezes Zarządu Miejsko- Gminnego ZOSP. Pierwsze występy zespołu odbywały się głównie we własnym środowisku na uroczystościach kościelnych i lokalnych imprezach. Z czasem muzycy ze Skarlina "wypływali na szerokie wody" i do dziś uświetniają wiele uroczystości regionalnych, a nawet centralnych. Kolejne lat przyniosły coraz większą popularność kapeli, wiele koncertów i bogatszy repertuar. Wielkim wydarzeniem w życiu orkiestry było wystąpienie wraz z innymi orkiestrami na czerwcowym nabożeństwie, podczas wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu, 7 czerwca 1999 roku.
Orkiestra jest wizytówką nowomiejskiej Gminy. Oprócz imprez lokalnych bierze udział w przeglądach orkiestr dętych, gdzie często zajmuje wysokie miejsca. Gmina wspiera strażacką orkiestrę, również finansowo. Większość instrumentów jest własnością Gminy.
Kapelmistrz Albin Eggert został odznaczony wieloma orderami resortowymi- strażackimi, by wymienić Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa oraz Srebrny Krzyż Zasługi RP.