Gmina

Artykuły

Pomoc dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem

Rozmiar czcionki:

Osoby pokrzywdzone przestępstwem, oraz członkowie ich rodzin, w celu złagodzenia skutków przestępstwa, mają możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy podmiotów i organizacji pozarządowych.

Podstawowymi dostępnymi formami świadczeń pomocowych, udzielanych na wniosek osób pokrzywdzonych lub członków ich rodzin oraz po uprawomocnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem, są pomoc prawna i psychologiczna, a dodatkowo także wsparcie o charakterze finansowym, tj.:

  • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych,
  • pokrywanie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową,
  • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
  • finansowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby
  • pokrzywdzonej przestępstwem,
  • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
  • transportu,
  • pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
  • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny
  • osobistej.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronach internetowych:
www.pomocpokrzywdzonym.pl,
www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Share