Gmina

Honorowe Obywatelstwo Gminy

Honorowy Obywatel Gminy

Rozmiar czcionki:

 

Wójt Roman TąppczynskiROMAN TRĄPCZYŃSKI urodził się 15.05.1945 roku w Pokrzydowie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu.
Całe swoje życie poświęcił pracy na rzecz społeczności lokalnej. Najpierw w administracji terytorialnej, a po reformach w jednostkach samorządowych.
Roman Trąpczyński pełnił funkcję gospodarza Gminy Nowe Miasto Lubawskie od 1975 roku, najpierw jako Naczelnik Miasta i Gminy Nowe Miasto Lubawskie, a później aż do zasłużonej emerytury, jako Wójt Gminy. Liczne inicjatywy i skłonność do kompromisu pozwoliły mu podejmować decyzje, które uwzględniały zarówno interes jednostki jak i dobro Gminy. Szczególną pozycję w hierarchii priorytetów Romana Trąpczyńskiego zajmowała oświata, dzięki czemu dziś nasze dzieci mają znakomite warunki do nauki, a nauczyciele do pracy. Dobre kontakty z władzami szczebla wojewódzkiego i centralnego pozwoliły na sprawne pozyskiwanie środków zewnętrznych wspomagających inwestycje gminne. Wójt obdarzony był olbrzymim szacunkiem przez mieszkańców Gminy, czego odzwierciedleniem były zwycięstwa w dwóch kolejnych bezpośrednich wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w latach 2002 i 2006. Dla wielu współpracowników i ludzi z zewnątrz jest ciągle niekwestionowanym autorytetem i wzorem.
Zrealizował wiele zadań służących poprawie życia mieszkańców , a najważniejsze to:

 • Budowa sieci wodociągowej na znacznym obszarze Gminy i zapoczątkowanie, inwestycją w Mszanowie, budowy sieci kanalizacyjnej,
 • Budowa i rozbudowa 5 szkół podstawowych, trzech sal gimnastycznych i rozpoczęcie budowy szóstej szkoły wraz z salą gimnastyczną,
 • Utworzenie Gminnego Centrum Kultury,
 • Utworzenie Gminnej Biblioteki Publicznej i 4 jej filii,
 • Modernizacja wielu świetlic wiejskich,
 • Utworzenie 6 boisk sportowych oraz stałe wsparcie dla działających przy nich drużyn.

Roman Trąpczyński uhonorowany został najwyższymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi:

 • Krzyżem Kawalerskim Orderu  Odrodzenia Polski,
 • Złotym Krzyżem Zasługi,
 • Srebrnym Krzyżem Zasługi,
 • Brązowym Krzyżem Zasługi,
 • Medalem Zasłużony dla Rolnictwa

i innymi.

Biorąc pod uwagę całokształt zasług i ogrom pracy wykonany na rzecz Gminy, w dniu 9 listopada 2010 r. podczas uroczystej sesji z okazji zakończenia kadencji  samorządu 2006-2010, wręczono Panu Romanowi Trąpczyńskiemu  akt nadania tytułu


HONOROWEGO OBYWATELA
GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE


ustanowiony uchwałą nr LI/279/10 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z dnia 19 października 2010 r., a w dniu 10 listopada 2010 r. potwierdzono to wpisem do Księgi Honorowych Obywateli.

Share