Gmina

Informacja o pracy Wójta w okresie od 30.10.2014 r. do 12.11.2014 30

Rozmiar czcionki:

Wójt przedłożył sprawozdanie z swojej pracy oraz podległego Urzędu za okres od 30 października do 12 listopada 2014 r.

Dnia 30.10.2014 r. Wójt:

 • Podpisał umowę użyczenia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącą działki w Bratianie.
 • Uczestniczył w uroczystej Akademii z okazji 95-lecia PCK.

Dnia 31.10.2014 r. Wójt: 

 • Uczestniczył w uroczystym otwarciu drogi Bratian – Kaczek.

Dnia 3.11.2014 r.:

 • Pani Kierownik Referatu Oświaty reprezentowała Wójta podczas Konferencji Pedagogicznej.

W dniach 4 - 7.11.2014 r. Wójt przebywał na urlopie wypoczynkowym.

Dnia 6.11.2014 r.:

 • Pani Alina Ławicka reprezentowała Wójta podczas posiedzenia Zarządu Gminnej Spółki Wodnej.

Dnia 7.11.2014 r.:

 • Pani Kierownik Referatu Oświaty reprezentowała Wójta podczas VII Halowego Turnieju Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych.
 • Pani Kierownik Referatu Oświaty w imieniu Wójta uczestniczyła w ślubowaniu uczniów klasy I gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku.
 • Pani Alina Ławicka w imieniu Wójta uczestniczyła w Wieczornicy z okazji Święta Niepodległości organizowanej przez Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie.
 • Wójt wziął udział w obchodach Dnia Seniora w Radomnie.

Dnia 11.11.2014 r. Wójt:

 • Wziął udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Bratianie Pod Trzema Dębami.

Ponadto w zakresie bieżącej działalności wójt i jego urzędnicy podejmowali następujące działania:


W okresie od 29.10.2014 do 11.11.2014 r. wykonano następujące prace związane z drogami:

 • wykonano równanie dróg gminnych w obrębie wsi Tylice, Gwiździny, Nawra,
 • wycięto zakrzaczenia w miejscowości i podcięto konary drzew na drodze Nawra – Bratian, wycięto 5 topól naprzeciwko Humdrexu,

W Gminie Nowe Miasto Lubawskie według stanu na koniec października 2014 roku było 575 zarejestrowanych osób bezrobotnych, czyli o 11 osób mniej niż według stanu na koniec września br.


Przeprowadzono postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 30 tys. euro na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

Stan realizacji inwestycji przedstawia się następująco:

 • W zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Pacółtowie, trwają prace z II etapu budowy sieci kanalizacyjnej;
 • Budowa drogi Nawra - Ustronie - prace zakończono i zgłoszono do odbioru;
 • Chodnik w Tylicach – odebrano;
 • Plac manewrowy przy szkole w Radomnie –zgłoszono do odbioru;
 • Budowa boiska do piłki plażowej w Pustkach – w trakcie realizacji;
 • Budowa wodociągu w Mszanowie – w trakcie realizacji;
 • Budowa wodociągu w Nawrze – w trakcie realizacji.

Wniosek o dofinansowanie zadania na przebudowę drogi gminnej Skarlin – Podlaszewo w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój znajduje się na szóstej pozycji wstępnej listy rankingowej, co raczej gwarantuje nam uzyskanie dofinansowania. Planowana wartość zadania to prawie 3,8 mln zł, w tym wysokość dofinansowania prawie 1,9 mln zł.


Niestety wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Jamielnik ćwiczy pod chmurką” – siłownia zewnętrzna na terenie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku celem poprawy jakości życia uczniów i mieszkańców w Jamielniku nie uzyskał dofinansowania.


W dniu 29 października br. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Bratianie”. Całkowity koszt projektu to prawie 640 tys. zł, w tym wysokość dofinansowania prawie 512 tys. zł.


W dniu 16 listopada br. odbędą się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast. W Gminie jest siedem obwodów głosowania. Siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych znajdują się w: świetlicy wiejskiej w Pacółtowie, Zespole Szkół w Bratianie i w Jamielniku, Szkole Podstawowej w Skarlinie, Radomnie i Gwiździnach, Gminnym Centrum Kultury w Mszanowie.
Zmiany w okręgach wyborczych dotyczą sołectw Bagno i Gryźliny które teraz są jednym okręgiem, przy czym obecnie Gryźliny będą głosowały w Jamielniku. Kolejna zmiana dotyczy sołectwa i okręgu wyborczego Gwiździny w którym zostanie wybrany jeden radny. Lokale wyborcze będą otwarte w godzinach od 7:00 do 21:00.


Zarządzenia wydane w okresie od 29 października do 12 listopada 2014r.

 • 29.10.2014r.w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na 2014 rok,
 • 31.10.2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/281/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowe Miasto Lubawskie na 2014 r.,
 • 31.10.2014r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie na 2014 rok,
 • 7.11.2014r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składu Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mszanowie,
 • 7.11.2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu Obrony Cywilnej.

 

 

Share