Gmina

Informacja o pracy Wójta w okresie od 27.01.2015 r. do 25.02.2015 r.

Rozmiar czcionki:

Wójt przedłożył sprawozdanie ze swojej pracy oraz podległego Urzędu

za okres od 27 stycznia do 25 lutego 2015 r.

 

28.01.2015

 • Panie Skarbnik i Sekretarz uczestniczyły w spotkaniu otwierającym nowy rozdział współpracy pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim i Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Samorządowcami Warmii i Mazur. Podczas spotkania omówiono podstawowe kwestie dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz zadania, w zakresie których, Urząd Wojewódzki współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego.

29.01.2015 Wójt:

 • spotkał się z przedstawicielem firmy Termator w sprawie obsługi ciepłowniczej szkół,
 • spotkał się z Panem Lewandowskim z Gazety Nowomiejskiej,
 • zawarł akt notarialny na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz firmy Humdrex Sp. z o.o., działki nr 742/1 obręb Bratian o pow. 0,0069 ha,
 • wziął udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia.

04.02.2015 Wójt

 • spotkał się z Przedstawicielem firmy Energia Polska w sprawie przetargu na obsługę ciepłowniczą szkół.

05.02.2015 Wójt

 • uczestniczył w uroczystej odprawie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z udziałem komendanta głównego PSP, podczas której przekazano decyzję o włączeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiździnach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

06.02.2015 Wójt:

 • wziął udział w naradzie podsumowującej roczną działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim,
 • jako prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP wziął udział w uroczystym apelu jednostki OSP w Gwiździnach w związku z włączeniem jej do KSRG. W uroczyści uczestniczyli także: komendant wojewódzki PSP, komendant powiatowy PSP, prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP i inni zaproszeni goście.

07.02.2015 Wójt

 • wziął udział w pogrzebie ojca pracownika Urzędu Gminy.

9.02.2015 Wójt:

 • spotkał się z przedstawicielem firmy Windkom Elektrownie Wiatrowe w sprawie inwestycji w Tylicach i Gwiździnach,
 • spotkał się z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Kazimierza Wróblewskiego w Gwiździnach,
 • spotkał się z Wójtem Gminy Lubawa,
 • wziął udział w zebraniu wiejskim w Pustkach, podczas którego odbyły się wybory sołtysa. Nowym sołtysem sołectwa Pustki została Pani Sylwia Kamińska.

10.02.2015 Wójt:

 • spotkał się z Przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie wspólnych inwestycji,
 • spotkał się z przedstawicielem firmy zajmującej się obniżaniem kosztów redukcji energii elektrycznej.

13.02.2015 Wójt:

 • spotkał się z Przedstawicielem firmy Energia Polska, podczas którego omówiono możliwości dotyczące obniżenia kosztów ogrzewania szkół.

16.02.2015 Wójt:

 • spotkał się z Burmistrzem Nowego Miasta Lubawskiego w sprawie budowy sieci kanalizacyjnej w Małej Nawrze,
 • spotkał się z przedstawicielami Zespołu Sami Swoi z Tylic,
 • spotkał się z przedstawicielką Urzędu Pocztowego w sprawie usług pocztowych.

17.02.2015 Wójt:

 • spotkał się z Prezesem Automobilklubu Nowomiejskiego w celu omówienia spraw związanych z organizacją rajdu na terenie naszej gminy,
 • uczestniczył w posiedzeniu Gminnego Związku Kółek Rolniczych,
 • winszował z okazji 90 –tych urodzin mieszkance Jamielnika.

18.02.2015 Wójt:

 • spotkał się z przedstawicielkami Powiatowego Urzędu Pracy,
 • uczestniczył w rozprawie sądowej dotyczącej zasiedzenia nieruchomości przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie,
 • spotkał się z Panem Zbigniewem Ziejewskim – Starostą Nowomiejskim.

19.02.2015 Wójt

 • uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej.

21.02.2015 Wójt

 • uczestniczył w zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Bratiańskim.

23.02.2015 Wójt:

 • uczestniczył w szkoleniu przeznaczonym dla Radnych Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
 • zawarł akt notarialny na sprzedaż działki budowlanej nr 144/4 obręb Gwiździny o pow. 0,0788 ha.
 • Pani Kierownik Referatu Oświaty reprezentowała Wójta podczas Konferencji organizowanej przez Kuratorium Oświaty.

24.02.2015 Wójt

 • uczestniczył w spotkaniu z rolnikami, podczas którego kierownik ARiMR Justyna Sobiesiak przeszkoliła uczestników w zakresie wypełniania nowych wniosków o dopłaty bezpośrednie.

 

 

 

 

 

Ponadto w zakresie bieżącej działalności Wójt i jego urzędnicy podejmowali następujące działania:

- W okresie od 27 stycznia do 24 lutego 2015r. wykonano następujące prace związane z drogami:

 • przeprowadzono akcję odśnieżania i zwalczania gołoledzi na drogach gminnych, placach i chodnikach,
 • ustawiono uszkodzony znak drogowy „ustąp pierwszeństwa” na drodze gminnej w Bratianie, przy ul. Długiej,
 • udrożniono rów przy drodze gminnej Bratian - Nawra,
 • wycięto drzewa i zakrzaczenia oraz podcięto konary drzew przy drogach gminnych: Nawra – Nawra Ustronie, Bratian – Pustki, Gwiździny – Krzemieniewo, Nawra – Marzęcice, Gryźliny – Radomno, w Bratianie przy ul. Polnej, w Jamielniku przy placu zabaw oraz na cmentarzu w Gwiździnach.

- Przeprowadzono zamówienia publiczne do 30 tys. euro na:

 • opracowanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości na potrzeby realizacji zadań Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
 • dostawę artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek na potrzeby Urzędu Gminy w Nowym Mieście Lubawskim.

- Przeprowadzono zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro na:

 • Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

- Rozstrzygnięto przetarg na budowę drogi w Skarlinie. Najniższą ofertę złożyła firma Skanska. Wartość oferty jest o około 1,5 mln zł niższa niż kwota przeznaczona na realizację zamówienia.

- W Gminie Nowe Miasto Lubawskie według stanu na koniec stycznia 2015 roku było 664 zarejestrowane osoby bezrobotne, czyli o 69 osób więcej niż według stanu na koniec grudnia br.

- Przeprowadzono konkurs na animatorów sportu, którzy mają pracować na Orliku. Złożono 3 oferty, jedną odrzucono z przyczyn formalnych.

- Złożono wniosek o dofinansowanie w zakresie zatrudnienia animatorów sportów.

- Ogłoszono konkurs na kandydata na Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie, termin składania ofert upływa 12 marca br. Informacje o konkursie znajdują się na stronie BIP urzędu gminy. Chętnych serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

- Podjęta podczas ostatniej sesji Uchwała dotycząca pogarszającego się stanu polskiego rolnictwa została przekazana do instytucji i osób w niej wymienionych. Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy odpowiedź od Posła na Sejm Jerzego Szmita z poparciem naszego stanowiska. Poseł zwrócił się do Ministra Sawickiego o ustosunkowanie się do postulatów zawartych w uchwale i podjęcie energicznych działań zmierzających do poprawy sytuacji. Wierzę, że nasze działania oraz prowadzona na terenie całego kraju akcja protestacyjna przyniosą pozytywne efekty.

- Wystąpiono do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o przyznanie środków z budżetu województwa, związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na budowę kolejnego odcinka drogi gminnej w Tylicach pn. "Przebudowa drogi gminnej Tylice – PGR Tylice, dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Tylice, na odcinku o długości 250 m – Etap II" - Szacowana wartość inwestycji to 200 042,75 zł.

- W dniech od 6 do 8 marca we wszystkich sołectwach gminy odbędą się obchody. Zapraszam wszystkie Panie.

- Uprzejmie informuję, że wybory Sołtysów i Rad Sołeckich we wszystkich sołectwach poza Pustkami, odbędą się w terminie od 16 do 30 marca br. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do uczestnictwa w zebraniach.

 

Share