Informacja o pracy Wójta w okresie 30.12 - 12.01.2011

Rozmiar czcionki:

W okresie międzysesyjnym od 30.12.2010 do 12.01.2011 roku praca Wójta skupiała się głównie na rozliczaniu inwestycji realizowanych w 2010, szczególnie budowy Orlika w Bratianie.

  • 29 grudnia, w Mszanowie odbyło się spotkanie opłatkowo-noworoczne, na którym podsumowano działalność samorządu gminnego w ubiegłym roku.
  • 30 grudnia, Wójt podpisał umowę ze Stowarzyszeniem „Przystań”, które wdroży projekt „Masz świadomość – poradnictwo prawne i obywatelskie”. Jest to bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Gminy. Raz w miesiącu w Urzędzie będzie świadczona pomoc prawna, ponadto mieszkańcy będą mogli uzyskać taką pomoc każdego dnia w Nowym Mieście Lubawskim. Podobną umowę zawarły wszystkie gminy powiatu nowomiejskiego.
  • W tym dniu również Wójt uczestniczył w uroczystym toaście noworocznym zorganizowanym przez Starostę i Burmistrza.
  • 4 stycznia, wspólnie z Panią Skarbnik, w Urzędzie Marszałkowskim podpisali aneks do umowy na doposażenie świetlic oraz w sprawie rozliczenia inwestycji budowa „Orlika”,
  • 7 stycznia, Wójt spotkał się z Kierownikiem Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Panią Justyną Sobiesiak. Tematem spotkania była współpraca samorządu gminnego z Agencją Restrukturyzacji. W związku z podejmowaniem częstych nagłych decyzji, Pani Kierownik poprosiła o uruchomienie kanału informacyjnego. W Urzędzie będzie osoba zajmująca się kontaktami z Agencją Restrukturyzacji. Również 7 stycznia Wójt spotkał się z Prezesem Nowomiejskiego Klubu Sportowego w sprawie udziału 3 dzieci ze szkół z terenu Gminy w obozie treningowym i udziału 2 zawodniczek z Jamielnika w Mistrzostwach Polski. Ponadto uczestniczył w odprawie rocznej w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim. Tematem odprawy było podsumowanie działalności policji w 2010 roku.
  • 10 stycznia spotkał się z Wójtem Gminy Lubawa Panem Tomaszem Ewertowskim. Tematem spotkania była budowa sieci kanalizacyjnej i ewentualne podłączenie do oczyszczalni w Lubawie oraz polityka oświatowa.
  • 11 stycznia, wspólnie z Panią Skarbnik brali udział w uroczystym podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Panem Jackiem Protasem, na dofinansowanie remontu i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Lekartach.