Gmina

Informacja o pracy Wójta w okresie od 16.09.2015 r. – 27.10.2015 r.

Rozmiar czcionki:

Wójt przedłożył informację ze swojej pracy oraz podległego urzędu

za okres od 16.09.2015 r. – 27.10.2015 r.

 

16.09.2015

 • Dyrektor Gminnego Centrum Kultury reprezentował Wójta podczas Wojewódzkiej Inauguracji Szkolnego Roku Sportowego Warmińsko - Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego,
 • Wójt spotkał się z mieszkańcami Mszanowa i Nawry podczas zebrań wiejskich.

17.09.2015 Wójt

 • uczestniczył w zebraniu wiejskim w Lekartach i Skarlinie.

21.09.2015 Wójt:

 • uczestniczył w rozmowie kwalifikacyjnej na stanowisko podinspektora ds. księgowości budżetowej,
 • spotkał się z mieszkańcami Tylic i Pacółtowa podczas zebrań wiejskich.

22 – 25.09.2015 Wójt

 • przebywał na urlopie wypoczynkowym.

22.09.2015

 • Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju reprezentował Wójta podczas uroczystego odbioru przebudowanej drogi powiatowej Nr 1335N.

29.09.2015 Wójt:

 • spotkał się z przedstawicielem firmy ZETO oferującej oprogramowanie dla jednostek samorządu terytorialnego,
 • spotkał się z Komendantem Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

30.09.2015 Wójt

 • spotkał się z zarządem firmy Polskie Parki Wiatrowe.

01.10.2015 Wójt:

 • spotkał się z Panem Wojciechem Dereszewskim – Wójtem Gminy Kurzętnik w sprawie planowanych inwestycji drogowych,
 • uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym z okazji 20-lecia Gazety Nowomiejskiej.

02.10.2015 Wójt

 • przeprowadził rozmowę kwalifikacyjną z kandydatką na zastępstwo osoby zajmującej stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych.

06 - 07.10.2015 Wójt

 • uczestniczył w XVI Kongresie Gmin Wiejskich.

08.10.2015 Wójt

 • wziął udział w prezentacji dotyczącej produktów oferowanych przez firmę ZETO.

09.10.2015 Wójt:

 • spotkał się z Panem Lewandowskim – przedstawicielem Gazety Nowomiejskiej,
 • podpisał dwa akty notarialne na sprzedaż działek budowlanych nr 358/5 oraz 358/6 położonych w Jamielniku,
 • wziął udział w uroczystej inauguracji roku Akademickiego 2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

12.10.2015 Wójt:

 • spotkał się z przedstawicielem firmy ARONET,
 • w celu nieodpłatnego nabycia przez gminę działki zajętej pod ulicę Ogrodową w Jamielniku, zawarł akt notarialny z jej właścicielką.

13.10.2015 Wójt:

 • spotkał się z Panem Andrzejem Ochlakiem – Starostą Nowomiejskim w sprawie uwzględnienia w planach inwestycyjnych powiatu budowy drogi Nowy Dwór Bratiański – Lekarty,
 • uczestniczył w spotkaniu z Panią Sylwią Jaskulską – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie konkursu dotyczącego budowy dróg w ramach PROW,
 • wziął udział w spotkaniu dotyczącym modernizacji drogi 538 zorganizowanym przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 • Reprezentującą Wójta Sekretarz Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy wręczyli nagrody Wójta z Okazji Dnia Edukacji Narodowej.

14.10.2015 Wójt:

 • zawarł Akt Notarialny na sprzedaż działki rolnej nr 580/11 położonej w Bratianie - sprzedaż bezprzetargowa celem poprawy zagospodarowania działki sąsiedniej,
 • spotkał się z przedstawicielem firmy – Polskie Parki Wiatrowe,
 • uczestniczył w uroczystości nadania imienia Noblistów Polskich szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku.
 • Pani Kierownik Referatu Oświaty reprezentowała Wójta podczas ślubowania uczniów I klasy Społecznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach oraz podczas Dnia Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Ks. K. Wróblewskiego w Gwiździnach.

15.10.2015 Wójt:

 • spotkał się z przedstawicielem Prywatnego Odziału Chirurgicznego „MEDICUS” w Mszanowie w sprawie planowanych inwestycji drogowych na terenie Mszanowa,
 • spotkał się z przedstawicielami firmy planującej inwestycje internetowe w zakresie sieci szerokopasmowego Internetu na terenie Jamielnika w ramach tzw. „ostatniej mili”,
 • uczestniczył wraz z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w objeździe dróg powiatowych położonych na terenie naszej Gminy,
 • wziął udział w konsultacjach społecznych z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie naszej gminy.

16.10.2015 Wójt:

 • spotkał się z Panią Ewą Kołodziej z Centrum Edukacji ZDZ Olsztyn,
 • uczestniczył w spotkaniu w redakcji „Gazety Nowomiejskiej”.

19.10.2015 Wójt:

 • spotkał się z księdzem kanonikiem Markiem Lubienieckim z Parafii św. Michała Archanioła w Tylicach w sprawie dotacji na renowację zabytków,
 • wziął udział w spotkaniu z sołtysami i administratorami świetlic wiejskich w celu omówienia funduszu sołeckiego oraz zasad wynajmu świetlic.

22.10.2015 Wójt:

 • spotkał się z Panem Wojnowskim w sprawie obsługi cmentarza komunalnego,
 • wizytował miejsce równania drogi Gwiździny – Tylice,
 • spotkał się z Panem Orzechowskim – Dyrektorem przedsiębiorstwa energetycznego Energa w Brodnicy.

23.10.2015

 • Pani Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej reprezentowała Wójta podczas uroczystego podsumowania XVII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny,
 • Pani Kierownik Referatu Oświaty reprezentowała Wójta podczas ślubowania uczniów klasy I szkoły podstawowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku oraz podczas ślubowania uczniów klas I gimnazjum w Zespole Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie,
 • Wójt uczestniczył w Przeglądzie Twórczości Seniorów.

24.10.2015

 • Pani Sekretarz reprezentowała Wójta podczas obchodów Dnia Seniora w Skarlinie.

27.10.2015 Wójt:

 • uczestniczył w odbiorze końcowym inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 15 do OSP w Bratianie,
 • uczestniczył w spotkaniu dotyczącym przekazania radiowozów Policji,
 • winszował z okazji 90-tych urodzin mieszkańcowi Gwiździn.

28.10.2015 Wójt:

 • wziął udział we wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy,
 • uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym z okazji Dnia Seniora w Mszanowie.

 

Ponadto w zakresie bieżącej działalności wójt i jego urzędnicy podejmowali następujące działania:

- W okresie od 15 września do 27 października br. wykonano następujące prace związane z drogami:

 • przeprowadzono równanie dróg w Gwiździnach, Tylicach, Łąkach Bratiańskich, Mszanowie i Pacółtowie,
 • zamontowano słupy ogłoszeniowe w Gwiździnach i Skarlinie,
 • naprawiono chodnik w Bratianie przy ul. Grunwaldzkiej oraz wpust uliczny na drodze w Jamielniku,
 • przeprowadzono prace porządkowe zatoki autobusowej w Gwiździnach oraz przy przepuście na drodze gminnej Mszanowo- Bratian,
 • wyczyszczono chodniki w Gwiździnach, Bratianie i Mszanowie,
 • zamontowano znaki drogowe na ścieżce pieszo-rowerowej po byłym torowisku w Bratianie, na drodze gminnej Gryźliny – Jamielnik oraz w Pustkach,
 • wymieniono przepalone żarówki oświetlenia ulicznego przy Urzędzie Gminy,
 • wykoszono zieleń na placu zabaw w Radomnie i Nawrze, plac zieleni w Mszanowie, ścieżkę po torowisku i teren wokół Orlika w Bratianie,
 • wykoszono pobocza dróg Mszanowo-Bratian, Radomno – Tabory i Bratian – Kaczek.

- Przeprowadzono zamówienia publiczne do 30 tys. euro na:

 • dowóz ucznia z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie do Zespołu Szkół Zawodowych w Kurzętniku w roku szkolnym 2015/2016,
 • wykonanie okablowania strukturalnego sieci komputerowej z dedykowanym zasilaniem elektrycznym w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie.
 • Bezrobocie nadal maleje. W Gminie Nowe Miasto Lubawskie według stanu na koniec września 2015 roku były 483 zarejestrowane osoby bezrobotne, czyli o 9 osób mniej niż według stanu na koniec sierpnia br.
Share