Informacja o pracy Wójta w okresie 07.11 – 05.12.2012

Rozmiar czcionki:

W okresie międzysesyjnym od 7 listopada do 5 grudnia 2012 r.:

W dniu 9.11.2012 Wójt:

 • Wójt zawarł akt notarialny na sprzedaż działki gminnej w Jamielniku,
 • spotkał się z Prezesem firmy Sanito w celu omówienia spraw związanych z finalizacją inwestycji dotyczącej budowy pomp ciepła w szkole w Bratianie,
 • uczestniczył w obchodach Dnia Seniora i Święta Niepodległości zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Tylicach,
 • brał również udział w Wieczornicy z okazji Dnia Niepodległości zorganizowanej przez Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie,

W dniu 11.11.2012 Wójt:

 • uczestniczył w gminnych obchodach Dnia Niepodległości przy Trzech Dębach,

W dniu 12.11.2012 Wójt:

 • spotkał się z Panią Dyrektor Biblioteki Gminnej w sprawie ograniczenia kosztów funkcjonowania bibliotek w 2013 roku,
 • winszował uczniom pierwszych klas gimnazjum ZS im. Jana Pawła II w Jamielniku w związku z ich ślubowaniem,

W dniu 13.11.2012 Wójt:

 • wizytował Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie w związku z finalizacją inwestycji dotyczącej zmiany systemu grzewczego,

W dniu 14.11.2012 Wójt:

 • uczestniczył w Konferencji „Gaz łupkowy – zagrożenia i szanse"

W dniu 15.11.2012 Wójt:

 • brał udział w spotkaniu Wójtów i Burmistrzów organizowanym przez Związek Gmin „Czyste Środowisko",

W dniu 16.11.2012 Wójt:

 • uczestniczył w posiedzeniu Powiatowej Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Przyrody,

W dniu 22.11.2012 Wójt:

 • spotkał się z Panią Starostą oraz Naczelnikiem Wydziału Architektury, Budownictwa i Gospodarki Mieniem ze Starostwa Powiatowego w sprawie inwestycji realizowanych przez naszą Gminę. Ponadto w spotkaniu ze strony Gminy uczestniczyli: Pan Przewodniczący i Pani Wiceprzewodnicząca Rady, Pan Przewodniczący Komisji Promocji, Rozwoju Gospodarczego oraz Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,

W dniu 23.11.2012 Wójt:

 • uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego,

W dniu 26.11.2012 Wójt:

 • uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy,

W dniu 28.11.2012 Wójt:

 • uczestniczył w ceremonii wręczenia medali i nagród uczestnikom I Wojewódzkiego Halowego Turnieju Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych. Drużyna z Jamielnika zajęła wysokie drugie miejsce.
 • brał udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia,

W dniu 29.11.2012 Wójt:

 • uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straż Pożarnych RP. Gospodarzem posiedzenia była OSP w Bratianie.

W dniu 30.11.2012 Wójt:

 • winszował mieszkance Bratiana jubileuszu 90-ciu lat,

W dniu 3.12.2012 Wójt:

 • uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy,
 • spotkał się z przedstawicielem Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w sprawie promocji terenów inwestycyjnych,

W dniu 4.12.2012 Wójt:

 • spotkał się z wykonawcą dokumentacji projektowej drogi Bratian - Kaczek,

W dniach 4-5.12.2012 Wójt:

 • spotkał się z przedstawicielami banków w sprawie udzielenia Gminie kredytu.

Ponadto w zakresie bieżącej działalności Wójt i urzędnicy podejmowali następujące działania:

W okresie od 7 listopada do 4 grudnia br. wykonano następujące prace związane z drogami:

 • ustawiono płoty przeciwśnieżne w Bratianie i Skarlinie,
 • zamontowano drugą wiatę przystankową przy drodze krajowej na ul. Olsztyńskiej w Bratianie oraz zamontowano nowy kosz przy wiacie przystankowej w Pacółtowie w miejsce skradzionego,
 • na ulicach Grunwaldzkiej i Sportowej w Bratianie wprowadzono ograniczenie tonażowe dla pojazdów powyżej 10 ton,
 • wyrównano drogi gminne: Bratian – Kaczek, Gwiździny-Krzemieniewo, drogi osiedlowe w Bratianie, drogę gminną w Mszanowie (ul. Piaskowa) i w Łąkach Bratiańskich dojazd do ul. Kolejowej,
 • wycięto zakrzaczenia przy następujących drogach: Lekarty – Jamielnik, Gwiździny – Tylice, Gryźliny – Radomno, Lekarty – Biskupiec, Gryźliny – Studa, Lekarty – Brzeziny, Gwiździny – Krzemieniewo, Radomno – Tabory, Tylice – Rojewo oraz na terenie miejscowości: Tylice, Gwiździny i Lekarty,
 • przeprowadzono prace porządkowe we wsi Bratian oraz Lekarty,
 • wykopano rowy odprowadzające nadmiar wód opadowych i roztopowych przy ulicy Nawra Ustronie oraz przy drodze gminnej Gryźliny – Jamielnik,
 • wycięto 4 topole i 1 brzozę na działce gminnej w Mszanowie.
 • Przeprowadzono postępowanie przetargowe na zadanie: "Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nowe Miasto Lubawskie w sezonie zimowym 2012-2013".

Ponadto:

 • Dokonano odbioru robót wybudowanego wodociągu o długości 594 m i o średnicy 110 mm w miejscowości Pacółtowo. W ten sposób zwodociągowano dawne działki gminne za Domem Dziecka. Wartość inwestycji to 56 867 zł brutto.
 • Sprzedano szóstą działkę budowlaną w Jamielniku.
 • Gmina uzyskała zwrot kosztów zadania pn. " Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowe Miasto Lubawskie".
 • W związku ze spotkaniem, które miało miejsce w dniu 5 listopada br. na stacji Jamielnik, dotyczącym ustawienia wiaty przystankowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Olsztynie wyraził pisemnie zgodę na budowę wiaty oraz wskazał warunki dotyczące jej ustawienia.
 • Wykonawca pomp ciepła złożył dokumenty do odbioru. Termin odbioru prac ustalono na dzień 10 grudnia br.
 • Po uzyskaniu zgody pracowników Urzędu i zasięgnięciu opinii prawnej Wójt podjął decyzję by deficyt związany z eksploatacją i remontem domków letniskowych obciążał zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
 • Poziom bezrobocia w Gminie Nowe Miasto Lubawskie nieco spada. Według stanu na 31 października było 625 zarejestrowanych osób bezrobotnych czyli o 23 osoby mniej więcej niż według stanu na 30 września.
 • W niedzielę 4 listopada na bratiańskim Orliku odbył się finał IV edycji Niedzielnej Ligi Piłkarskiej. Z uwagi na duże zainteresowanie turniejem rozegrano dwie ligi. Pierwszą Ligę wygrała drużyna Jan-Pol, natomiast drugą ligę wygrała drużyna Burza Tylice.
 • W dniu 18 listopada zakończyły się rozgrywki I Warcabowej Ligi Sołectw Gminy Nowe Miasto Lubawskie. Zwyciężyło sołectwo Gwiździny, drugie miejsce zajęło sołectwo Nowy Dwór Bratiański, trzecie Bratian i czwarte Nawra.