Informacja o pracy Wójta w okresie 18.12.2013 – 28.01.2014 r.

Rozmiar czcionki:

W okresie międzysesyjnym od 18 grudnia 2013 r. do 28 stycznia 2014 r.:

W dniu 18.12.2013 r. Wójt:

 •  Uczestniczył w spotkaniu opłatkowym pracowników Urzędu i jednostek podległych.

W dniu 19.12.2013 r. Wójt:

 • Złożył życzenia świąteczne kadrze i podopiecznym Warsztatów Terapii Zajęciowej podczas spotkania wigilijnego.

W dniu 20.12.2013 r. Wójt:

 • Podpisał akt notarialny dotyczący sprzedaży nieruchomości zabudowanej byłą szkołą w Radomnie.
 • Uczestniczył w spotkaniu wigilijnym Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.
 • Wziął udział w Toaście Noworocznym Powiatu i Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
 • Uczestniczył w spotkaniu promocyjno-podsumowującym projekt " Akademia Aktywności Seniora".
 • Złożyłem życzenia świąteczne pracownikom Zakładu Usług Komunalnych podczas spotkania opłatkowego.

W dniu 22.12.2013 r. Sekretarz Gminy imieniu Wójta:

 • Uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym Gminy Kurzętnik.

W dniu 23-24.12.2013 r. Wójt przebywał na urlopie wypoczynkowym.

W dniu 23.12.2013 r. Sekretarz Gminy w imieniu Wójta:

 • Wzięła udział w XV Zgromadzeniu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko".

W dniu 04.01.2014 r. Wójt:

 • Brał udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiździnach.

W dniu 9.01.2014 r. Wójt:

 • Wspólnie z Panią Barbarą Grzywacz i Panią Elżbietą Olszta wziął udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w sprawie budowy pomnika poświęconego generałowi Adolfowi Mikołajowi Waraksiewiczowi.

W dniu 10.01.2014 r. Wójt:

 • Brał udział w Konferencji Noworocznej, na której podsumowano działalność naszej Gminy w 2013 roku.

W dniu 13.01.2014 r. Wójt:

 • Spotkał się z Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w sprawie inwestycji zaplanowanych na rok bieżący oraz w sprawie Planu Rozwoju Dróg w powiecie nowomiejskim.

W dniu 14.01.2014 r. Wójt:

 • Spotkał się z Panią Przybylską – Dyrektorem Zespołu Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie w sprawie budowy sieci informatycznej.
 • Uczestniczył w spotkaniu w sprawie nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim.
 • Wziął udział w Konferencji Noworocznej gminy Lubawa.

W dniu 16.01.2014 r. Wójt:

 • W Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie załatwiał sprawy formalne dotyczące zamknięcia kredytu.

W dniu 17.01.2014 r. Wójt:

 • Spotkał się z Prezesem Kółka Rolniczego w Radomnie w sprawie zaległości podatkowych oraz lokalu mieszkalnego.
 • Złożył życzenia mieszkance Pacółtowa z okazji 90-tych urodzin.

W dniu 18.01.2014 r. Wójt:

 • Uczestniczył w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez organizacje społeczne sołectwa Skarlin.

W dniu 19.01.2014 r. Wójt:

 • Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Andrzej Andrzejewski reprezentował Wójta w obchodach Dnia Babci i Dziadka w Gwiździnach.

W dniu 20.01.2014 r. Wójt:

 • Spotkał się z Przewodniczącym Rady Gminy, Prezesem Gminnego Zrzeszenia LZS oraz Panią Grażyną Zagórską w sprawach organizacyjnych dotyczących sportu.
 • Złożył życzenia mieszkance Jamielnika z okazji 90 urodzin.

W dniu 21.01.2014 r. Wójt:

 • Uczestniczył w uroczystej odprawie w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim, na której podsumowano działalność w 2013 r.

W dniu 22.01.2014 r. Wójt:

 • Uczestniczył w spotkaniu z rolnikami naszej Gminy zorganizowanym przez Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

W dniu 23.01.2014 r. Wójt:

 • Spotkał się z Panem Lewandowskim z Gazety Nowomiejskiej.

W dniu 24.01.2014 r. Wójt przebywał na urlopie wypoczynkowym. Pani Sekretarz w imieniu Wójta:

 •  Poprowadziła spotkanie w sprawie pomp ciepła, w którym poza pracownikami Urzędu i Zespołu Szkół, uczestniczyli przedstawiciele: wykonawcy, podwykonawcy, inspektora nadzoru oraz projektant. Podczas spotkania uzgodniono harmonogram postępowania w sprawie usunięcia usterek systemu grzewczego szkoły w Bratianie.

W dniu 27.01.2014 r. Wójt:

 • Uczestniczył we wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy.

Ponadto w zakresie bieżącej działalności Wójt i urzędnicy podejmowali następujące działania:

W okresie od 18.12.2013 r. do 28.01.2014 r. wykonano następujące prace związane z drogami:

 • wykonano przepust na drodze gminnej w Bratianie – dojazd do Państwa Rogowskich,
 • przeprowadzano odśnieżanie i posypywanie piaskiem dróg gminnych i chodników,
 • przeprowadzono wycinkę zakrzaczeń wzdłuż drogi gminnej Jamielnik – Studa oraz w Tylicach,
 • prowadzono prace porządkowe na terenie Urzędu,
 • Trwa Akcja Zima 2013/2014 polegająca na odśnieżaniu dróg gminnych, chodników, placów i zwalczaniu gołoledzi. Z uwagi na trwające od dłuższego czasu zawieje śnieżne wiele obszarów w naszej Gminie trzeba intensywnie odśnieżać. Dotychczas na to zadanie wydano prawie 60 tys. zł. W ubiegłym sezonie całkowity koszt Akcji Zima wyniósł 77 tys. zł.

Przeprowadzono zamówienia publiczne do 14 tys. euro na:

 • dostawę Eko-groszku do Świetlicy Wiejskiej w Gwiździnach,
 • remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
 • opracowanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości na potrzeby realizacji zadań Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
 • wykonywanie obsługi geodezyjnej na potrzeby Gminy Nowe Miasto Lub.

Przeprowadzono zamówienia publiczne powyżej 14 tys. Euro na:

 • dostawę oleju opałowego lekkiego na potrzeby Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie i jej jednostek organizacyjnych.

W tym okresie ponadto:

 • 03.01.2014 - zakończono budowę wodociągu w miejscowości Jamielnik - do działek budowlanych za świetlicą, sieć PVC 110 mm, dł. 141,0 mb. Wartość robót 16.050,95 zł
 • 09.01.2014 - zakończono budowę wodociągu w miejscowości Jamielnik - do działek budowlanych, sieć PVC 110 mm, dł. 168,40 mb. Wartość robót 19.273,63 zł
 • 16.01.2014 - przekazano Zakładowi Usług Komunalnych plac budowy wodociągu PVC 110 mm, dł. 489,60 mb. w miejscowości Gwiździny - budowlane działki gminne, działki przy drodze gminnej na „końcu wsi" oraz za świetlicą.