Inwestycje

Droga Bratian- Kaczek przekazana mieszkańcom

Rozmiar czcionki:

W ubiegły piątek, tj. 31.10.2014 r. odbyła się uroczystość otwarcia nowo przebudowanej drogi Bratian - Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian. W obecności mieszkańców wsi oraz zaproszonych gości Ks. Kanonik Edward Barański dokonał poświęcenia obiektu. Symboliczną wstęgę wspólnie przecięli Wójt Gminy - Tomasz Waruszewski, sołtys wsi Bratian – Roman Sienkowski oraz sołtys wsi Kaczek – Marian Hincman. 

W wydarzeniu uczestniczyli również Wykonawcy robót – przedstawiciele Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. w Świeciu, Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rybnie, inspektor nadzoru reprezentujący Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane INSPEC Sp. z o. o., przedstawiciel biura projektowego Zakład Usług „DAN” spółka z o. o.

W ramach inwestycji przebudowano niemal 2 km drogi. Nawierzchnię wykonano z asfaltu, wybudowano chodniki, zjazdy do posesji, kanalizację deszczową. Drogę wyposażono w niezbędne oświetlenie, barierki ochronne, zatoczki, próg zwalniający oraz oznakowanie poziome i pionowe.

Całkowity koszt zadania wyniósł blisko 2,5 mln zł, z czego ok. 1 mln zł to dofinansowanie, jakie udało się pozyskać z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój oraz Powiatu Nowomiejskiego.