Gmina

Inwestycje

Konferencja w Pacółtowie

Rozmiar czcionki:

Kanalizacja sanitarna i wodociągowa były tematem konferencji zorganizowanej dnia 22 kwietnia 2015r. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej w Pacółtowie. Odbyła się ona w związku z realizacją projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo".

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a więc frekwencja okazała się zadowalająca.

O uroczyste otwarcie oraz powitanie gości zadbał Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz Waruszewski, natomiast prowadzącym był nowy dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Mszanowie, Michał Wróblewski.

Na sali nie zabrakło zaproszonych gości. Obecni byli m.in. Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak, specjalista w Wydziale Architektury, Budownictwa i Gospodarki Mieniem w Starostwie Nowomiejskim Krystyna Zatorska, Kierownik Robót Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę WODROL – OLSZTYN Andrzej Wierzbicki, Sekretarz Gminy Agnieszka Paturalska – Miehlau, Skarbnik Gminy Joanna Artuszewska, Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Stanisław Bielecki, radni, sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy, a przede wszystkim mieszkańcy Pacółtowa.

Wszyscy zebrani wsłuchali się w prelekcję dra Michała Markowskiego - specjalisty w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, po czym głos zabrali: Prezes Zakładu Usług Komunalnych Leszek Moczadło, następnie sołtys Pacółtowa, Melania Sarnowska – Dembek. Nie zabrakło również panelu dyskusyjnego. Zebrani goście mogli otrzymać odpowiedzi na wszystkie nurtujące ich pytania, z czego skorzystali.

Tego popołudnia organizatorzy zadbali także o pyszny poczęstunek oraz część artystyczną w wykonaniu Grupy Cyrkowej „Piccolo” z Pacółtowa pod kierunkiem Grażyny Zagórskiej. Każdy z uczestników obdarowany został też gadżetem promocyjnym, przygotowanym specjalnie na tą okazję. Kalendarze, pendrive, kubeczki termiczne, latarki, torebki ekologiczne, zawieszki, długopisy – wszystko rozeszło się „jak ciepłe bułeczki”.

 

 

 

 

 

Share