Inwestycje

Inwestycja w Pacółtowie zakończona

Rozmiar czcionki:

Dnia 19 maja 2015 roku powołana przez Wójta Gminy Nowe Miasto Lubawskie komisja, w której skład weszli: Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Rozwoju – Stanisław Bielecki, Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami – Marek Arentowicz, Inspektor nadzoru – inż. Przemysław Stadnik, Kierownik Budowy Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL – OLSZTYN” – mgr inż. Andrzej Wierzbicki oraz Przez Zarządu Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie – Leszek Moczadło, dokonała odbioru technicznego sieci kanalizacyjnej w Pacółtowie.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo”. Jego celem było skanalizowanie kolejnej, zaraz po Mszanowie i Bratianie, miejscowości w gminie. Objął on więc wykonanie położenia instalacji kanalizacyjnej w całej wsi Pacółtowo oraz uzupełnienie sieci wodociągowej. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy – tj. w 2014 roku wykonano sieć wodociągową i jedną krótszą nitkę sieci kanalizacyjnej, natomiast w 2015 roku drugą dłuższą nitkę. Z obydwu ścieki odprowadzane będą do oczyszczalni w Nowym Mieście Lubawskim.

Komisja, po dokładnie dokonanym przeglądzie wykonanych robót, oceniła zadanie na ukończone zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę oraz wszelkimi dokumentacjami, co umożliwiło podpisanie protokołu końcowego.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 2 mln zł, z czego 1,3 mln zł to dofinansowanie pozyskane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionu w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 – 2013. Powstało 4, 99 km sieci kanalizacyjnej oraz 0, 77 km sieci wodociągowej.

 

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu podsumowującego:

 

 

Przypominamy, ze pierwszym krokiem w drodze do realizacji przedsięwzięcia było podpisanie umowy na dofinansowanie owego projektu dnia 31 marca 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

http://gminanml.pl/inwestycje/885-bedzie-kanalizacja-w-pacoltowie.html

 

Kolejnymi poczynaniami w tej sprawie były:

  • 12 maja 2014 roku podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Usługowo – Budowlanym INSPEC Sp. z o.o. na nadzór zadania.

 

 http://gminanml.pl/inwestycje/918-nadzor-bratian-pacoltowo.html

 

 

  • również 12 maja 2014 roku - podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL – OLSZTYN” w Dywitach Sp. z o.o. na wykonanie robót.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gminanml.pl/inwestycje/919-umowa-z-wykonawca-kanalizacji-w-pacoltowie-podpisana.html

 

 

  • 28 maja 2014 roku symboliczny gest wbicia łopaty w ziemię przez Wójta Gminy NML oraz Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa „WODROL - OLSZTYN” jako rozpoczęcie pracy przy budowie I etapu kanalizacji w Pacółtowie.

http://gminanml.pl/inwestycje/932-kanalizacja-pacoltowo-rozpoczeta.html

 

 

  • 22 kwietnia 2015 roku spotkanie informacyjne z mieszkańcami Pacółtowa – konferencja na temat kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz podsumowanie inwestycji.

http://gminanml.pl/26-inwestycje/realizowane-2014/1186-konferencja-w-pacoltowie.html

 

 

  • 29 kwietnia 2015 roku konferencja podczas sesji Rady Gminy mająca na celu podsumowanie realizowanej inwestycji radnym i sołtysom.

http://gminanml.pl/26-inwestycje/realizowane-2014/1189-konferencja-po-sesji.html

 

 

 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej we wsi Pacółtowo
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.