Gmina

Inwestycje

Dokonano odbioru robót w Skarlinie

Rozmiar czcionki:

Największa inwestycja roku 2015 w Gminie Nowe Miasto Lubawskie zakończona!

Dnia 24.07.2015 roku Wójt Gminy Tomasz Waruszewski, w obecności Kierownika Referatu i Inwestycji Stanisława Bieleckiego, Radnego Andrzeja Pieńczewskiego oraz Sołtysa wsi Skarlin Andrzeja Godzińskiego, dokonał dokładnego przeglądu i odbioru wykonanych robót dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Skarlin – Podlaszewo”.

Prace (na odcinkach trzech dróg gminnych o łącznej pow. 3,5 km; od Śluzki do drogi powiatowej wraz ze skrzyżowaniem, od krzyża przy stawie wiejskim w kierunku Podlaszewa wraz ze skrzyżowaniem dróg gminnych, od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania dróg gminnych) zrealizowała firma Skanska S. A. - zgodnie z oczekiwaniami oraz wykonaną wcześniej dokumentacją, ponadto z ponad miesięcznym wyprzedzeniem. (Planowanym terminem zakończenia prac był koniec miesiąca sierpnia.)

 

 


 

 

W efekcie przebudowy na odcinku Skarlin – Podlaszewo m. in. wybudowano chodniki oraz przejścia dla pieszych, zatoczkę autobusową w Skarlinie, próg zwalniający, zamontowano lampy oświetleniowe, bariery ochronne, a także dodatkowo wykonano m. in. parking przy kościele św. Bartłomieja Apostoła.

 


 

Koszt inwestycji wyniósł ok 2 270 000 zł, z czego połowa dofinansowana została w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. W zakresie wkładu własnego w kosztach partycypuje powiat nowomiejski kwotą 230 000 zł.  

 

 

 

Share