Gmina

Inwestycje

Zmodernizowano kotłownie w 3 szkołach gminy

Rozmiar czcionki:

Wraz z końcem miesiąca dobiegły prace przy modernizacji pomieszczeń kotłowni w trzech szkołach nowomiejskiej gminy – tj. Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku oraz szkołach podstawowych w Radomnie i Skarlinie.

Głównymi zadaniami wykonawcy, czyli firmy Energa Polska Inwestycje Sp. z o. o., było m. in. zdemontowanie palników olejowych w istniejących kotłach i następnie na ich miejsce zamontowanie palników na pellet wraz z podajnikami i automatyką, zdemontowanie części zbiorników na olej, zamontowanie zasobników na pellet, zmiana instalacji CO2 z systemu zamkniętego na otwarty.

Firma wykonała zadanie tak jak się do tego zobowiązała, co pozwoliło na podpisanie protokołu odbioru końcowego robót. Dnia 30.07.2015 r., a więc miesiąc przed planowanym terminem zakończenia prac, podpis na dokumentach złożyli Kierownik Referatu i Inwestycji Stanisław Bielecki, dyrektorzy poszczególnych szkół: SP Radomno Barbara Śmiech, SP Skarlin Zbigniew Jarzembowski oraz Wicedyrektor ZS Jamielnik Danuta Cyglicka. Przeglądu prac dokonał także Włodarz Gminy Tomasz Waruszewski.

Kwota jaką przeznaczono na modernizację kotłowni to 109 085,63 zł, natomiast działania odbyły się w ramach umowy na "Dostawę energii cieplnej do obszarów użyteczności publicznej w Gminie Nowe Miasto Lubawskie". (Więcej: http://gminanml.pl/inwestycje/1250-umowa-na-dostawe-energii-cieplnej.html )

 

 

 

Share