Gmina

Inwestycje

Remont ul. Okrężnej w Bratianie

Rozmiar czcionki:

Wójt nowomiejskiej gminy – Tomasz Waruszewski dnia 10.09.2015 roku zawarł umowę, z Prezesem Zakładu Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o. o. – Leszkiem Moczadło, na przebudowę ul. Okrężnej w miejscowości Bratian – etap I kanalizacja deszczowa.

Zadanie wykonane zostanie w terminie do 15.10.2015 roku, a jego wartość to 294 964 zł.

Zakład Usług Komunalnych, na tle pozostałych pięciu firm z: Lubawy, Iławy, Olsztyna, Golubia – Dobrzynia i Rybna, złożył najkorzystniejszą ofertę na wykonanie ww. zamówienia.

 

Kolejnym etapem inwestycji, planowanym na 2016 rok, będzie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk, wraz ze zjazdami. Ogółem wykonane zostanie ok. 3 000 m2 nawierzchni drogowej.

Przebudowa ulicy (o szer. 6 m) rozpocznie się przy skrzyżowaniu ul. Okrężnej w Bratianie z drogą krajową DK 15 Toruń – Olsztyn i skończy się na „bratiańskiej krajówce”.

Przy jezdni wykonany zostanie chodnik (o szer. 1,25 – 2 m) z kostki betonowej o gr. 6 cm, koloru czerwonego.

Na remontowanym odcinku wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo do sieci kanalizacji deszczowej podłączonej do sieci deszczowej DK 15. Owa sieć kanalizacji wykonana zostanie jako grawitacyjna z rur z tworzywa o średnicy 200 – 400 m.

 

 

 

 

 

I etap zakończony.

 

Share