Inwestycje

Budowa sieci wodociągowej w Jamielniku

Rozmiar czcionki:

Jamielnik to kolejna miejscowość w gminie, w której w ubiegłym miesiącu zakończono prace nad budową sieci wodociągowej.

Wykonawca, Zakład WOD – KAN C.O. Marcin Klejnowski, zrealizował zadanie polegające na „budowie sieci wodociągowej (bez przyłączy) z rur PVC średnicy 110 mm, długości 476,00 mb zlokalizowanej na działkach nr 295/6, 295/10 i 294/10 obręb Jamielnik”.

Realizacja rozpoczęła się z dniem podpisania umowy – tj. 29 lipca br., natomiast zakończyła przed upływem miesiąca sierpnia br.

Odbioru prac i zatwierdzenia protokołu dokonali pracownicy Urzędu Gminy: Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami - Marek Arentowicz, Inspektor w Referacie Inwestycji i Rozwoju – Marcin Buliński oraz Pełnomocnik Wykonawcy – Zdzisław Klejnowski.

Odebrana sieć pozostaje w eksploatacji Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mszanowie.

Łączny koszt inwestycji to ponad 36 293 zł.