Inwestycje

Nowe okna w tylickiej szkole

Rozmiar czcionki:

W ostatnich dniach dopięta została do końca inwestycja związana z wymianą okien w Społecznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Tylicach.

Wykonawcą jest firma MK Okno Projekt Marek Komosiński.  

Wszystkie 40 okien zastąpiono tymi o współczynniku przenikania ciepła Umax mniejszym, równym 1.1. W/m2K, który wymagany będzie od 2017 roku. Dodatkowo wykonano także parapety wewnętrzne (z konglomeratu) oraz zewnętrzne.

Całe przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie oszczędności, jak i zadbanie o lepsze warunki oraz komfort dla uczniów i pracowników.

Firma zapewniła, iż prace i jej efekty są zgodne z obowiązującymi przepisami, atestami, certyfikatami i normami technicznymi, co potwierdziła komisja dokonująca ich odbioru.

Koszt całej inwestycji to ponad 46 075 zł. Kwota z budżetu gminy, jaką wsparto placówkę, to 22 743 zł (w tym 14 000 zł z funduszu sołeckiego), natomiast pozostała część wydatku sfinansowana została ze środków własnych szkoły w wysokości ponad 23 332 zł.

 

(Foto: UG, Agata Wodara)