Inwestycje

Nowa sieć teletechniczna w Urzędzie Gminy

Rozmiar czcionki:

W siedzibie władz gminy wyłoniono w ostatnich dniach wykonawcę dla zadania „budowa sieci teletechnicznej w budynku Urzędu Gminy”.

Spośród 4 firm, które złożyły swoje oferty, zwycięską okazała się „A’BELL” Sp. z o. o. z Gdańska.

To właśnie z jej Prezesem - Markiem Sałańskim, dnia dzisiejszego, włodarz nowomiejskiej gminy – Tomasz Waruszewski zawarł umowę na ww. przedsięwzięcie.

Zadanie polegać będzie na wykonaniu okablowania teleinformatycznego wewnątrz budynku wraz odpowiednią instalacją elektryczną. Etap I obejmie prace w pomieszczeniach urzędu.

Głównym celem inwestycji jest podniesienie standardu oraz chęć sprostania coraz to wyższym wymaganiom jakie niosą za sobą technologie cyfrowe, obsługa multimediów, skomplikowanych programów. Będzie to miało również odzwierciedlenie w szybszej obsłudze petenta.

W budynku urzędu (gdzie funkcjonują Urząd Gminy, Ośrodek Pomocy Społecznej Gminne Centrum Kultury) jest już zbudowana i aktualnie eksploatowana sieć komputerowa. Wykonywana była jednak w różnym czasie, przez różnych wykonawców i w różnych standardach, bez odpowiedniego zasilania elektrycznego, co powodowało częste awarie. W związku z tym zdecydowano o realizacji zadania.

Planowany koszt inwestycji jest równym kwocie 75 792,66 zł, natomiast termin jej realizacji upłynie dnia 30 listopada 2015 roku.

 

Inwestycja zakończona