Gmina

Inwestycje

Powstała sieć wodociągowa w Mszanowie, trwa rozbudowa kanalizacji sanitarnej

Rozmiar czcionki:

Ku końcowi zbliża się rok 2015, a wraz z nim zaplanowane na ten czas inwestycje.

W poprzednim miesiącu na terenie gminy zakończono budowę kolejnej sieci wodociągowej. W ramach zadania powstało 612,60 mb sieci, wykonanej z rur PVC Ø110 mm, w miejscowości Mszanowo.

Inwestycja możliwa była dzięki zawartej dnia 24.08.2015 roku umowie pomiędzy włodarzem nowomiejskiej gminy – Tomaszem Waruszewskim, a wykonawcą - Zakładem Wod – Kan C. O. Marcin Klejnowski.

Wartość wykonanego przedsięwzięcia to ok. 48 600 zł. Odebrana sieć pozostaje w eksploatacji Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mszanowie.

 

W tej samej miejscowości w ostatnich dniach rozpoczęła się rozbudowa brakujących odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Obecnie wykonano część zadania, tj.  sieć o długości 64,20 mb z rur PVC Ø200 mm oraz o długości 15,50 mb z rur PVC Ø160 mm. Wartość tych robót to przeszło 29 971 zł. Zrealizował je Zakład Usług Komunalnych w Mszanowie Sp. z o. o.

Kolejne rozbudowy kontynuowane będą w 2016 roku. Całość inwestycji obejmuje budowę sieci o długości 351,7 mb z rur PVC Ø200 mm i o długości 91,55 mb z rur PVC Ø160 mm.

 

 

 

 

 

Share