Gmina

Inwestycje

Pierwsza łopata wkopana

Rozmiar czcionki:

Przekazanie terenu mae7 listopada 2011 roku Gmina Nowe Miasto Lubawskie przekazała teren budowy firmie Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę „WODROL – OLSZTYN" w Dywitach sp. z o.o. odpowiedzialnej za wykonanie kanalizacji w Bartianie. Wójt Gminy, Tomasz Waruszewski oraz Prezes Spółki, Józef Makosiej dokonali symbolicznego przekazania i odbioru terenu wspólnie wkopując pierwszą „łopatę" na terenie, gdzie ma ruszyć inwestycja.

Prace budowlane rozpoczną się już w najbliższy poniedziałek, tj. 14 listopada 2011 roku. Nadzór inwestorski nad zadaniem sprawować będzie Biuro Obsługi Budownictwa „AQUA CONSULTING" Adam Wardęcki.

Projekt pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej z przepompowniami P1 i P2 oraz przyłączami we wsi Bratian" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie."

baner prow

Informacje opracowane przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie

Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Share