Gmina

Inwestycje

Otwarcie drogi

Rozmiar czcionki:

W dniu 23 sierpnia 2013 roku z inicjatywy Sołtysa i Rady Sołeckiej Gwiździn odbyło się uroczyste oddanie do użytku wyremontowanego odcinka drogi w kierunku Krzemieniewa. Teraz zamiast gruntowej pełnej wybojów drogi, można korzystać z pięknego równego asfaltu. Droga ta została wybudowana w połowie ze środków Gminy Nowe Miasto Lubawskie, a w połowie z dofinansowania przez Urząd Wojewódzki ze środków Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych 2012 – 2015.
Na zaproszenie Sołtysa Gwiździn Ireneusza Dąbrowskiego na Uroczystość przybyli: Wicemarszałek Sejmiku Gustaw Marek Brzezin, Starosta Nowomiejski Ewa Dembek, Wicestarosta Marcin Buliński, Zastepca Wójta Kurzętnika, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg, Radni powiatowi i gminni, sołtysi, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Jana Bosko, przedstawiciel wykonawcy firmy Skanska SA oraz społeczeństwo Gwiździn.

 

GoscieGoście

 

Zebranych przywitał Sołtys Gwiździn, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania tej inwestycji.

Po nim zabrał głos Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz Waruszewski który powiedział:

Panie Marszałku, Pani Starosto, Panie Wójcie, Czcigodny Księże Proboszczu, Szanowni zaproszeni goście, mieszkańcy Gwiździn,

WojtZa chwilę dokonamy oficjalnego otwarcia nowej drogi o nawierzchni asfaltowej, drogi tak długo wyczekiwanej przez mieszkańców Gwiździn i Krzemieniewa. Między społecznościami tych miejscowości istnieją silne więzi które od dawna wymuszały potrzebę poprawienia standardu komunikacji drogowej. Dziś ta potrzeba została zaspokojona, choć mieszkańcy byliby zadowoleni w pełni gdyby inwestycja została zrealizowana na całym odcinku drogi, także na 400-stu metrowym odcinku leżącym poza granicą Gminy Nowe Miasto Lubawskie.

Szanowni Państwo,

Oddajemy do użytkowania 1800 m drogi o nawierzchni bitumicznej. Całkowity koszt inwestycji wynosi 978 tys. zł., z czego połowa tej kwoty stanowi dofinansowanie z NPPDL. Ponadto w ramach tej inwestycji wykonano odwodnienie drogi, zatoki autobusowe, 150 m chodnika, zamontowano próg zwalniający i oświetlenie tego progu.

Pragnę podziękować tym, którzy przyczynili się do powstania tej drogi:

  • Najpierw radnym i mieszkańcom z Gwiździn.
  • Władzom poprzedniej kadencji za zainicjowanie tej inwestycji poprzez zabezpieczenie w budżecie na 2011 rok środków na wykonanie dokumentacji projektowej. Była w tym wielka zasługa Zdzisława Arentowicza.
  •  Aktualnej Radzie Gminy.
  • Autorom wniosku o dofinansowanie.
  • Powiatowi Nowomiejskiemu.
  • Wykonawcy – firmie Skanska (to dzięki tej firmie inwestycję można scharakteryzować w trzech słowach: tanio, szybko i solidnie).
  • Przedsiębiorstwu Baumark oraz urzędnikom sprawującym nadzór nad inwestycją.

Szanowni Państwo,

Kończąc pragnę zapewnić, że jest to dopiero początek budowy dróg w gminie NML. Właśnie oddaliśmy piąty kilometr asfaltowej drogi i czynimy starania by w przyszłym roku oddać kolejne 2 km. Za klika lat gminna sieć dróg będzie miała zupełnie inne oblicze, co znacznie poprawi komfort poruszania się po nich.

Drodzy Mieszkańcy Gwiździn i Krzemieniewa niech ta droga służy Wam przez długie lata.

Po nim głos zabierali zaproszeni goście oraz został odczytany list Wojewody Warmińsko Mazurskiego, który nie mógł przybyć na otwarcie.

Teraz nastąpiła najważniejsza część uroczystości przecięcie wstęgi.

Przeciecie wstegiPrzecięcie wstegi

Na zakończenie drogę poświęcił Proboszcz Ksiądz Jacek Koczorski, modląc się miedzy innymi w intencji szczęśliwego i bezwypadkowego jej użytkowania.
Potem wszyscy udali się do świetlicy wiejskiej na obiad, który został przygotowany przez Radę Sołecką i Koło Gospodyń Wiejskich.

Inwestycja realizowana była w ramach programu wieloletniego pod nazwą:
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II
Bezpieczeństwo—Dostępność—Rozwój

Baner programu

 

Share