Gmina

Inwestycje

Informacje na wyciągnięcie ręki

Rozmiar czcionki:

 baner gorny gis

Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy

 Gmina Nowe Miasto Lubawskie zrealizowała projekt pod nazwą „Rozwój i promocja E- usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie". Istotą projektu była budowa Lokalnego Systemu Informacji Geograficznej GIS.
Teraz każdy posługując się dowolną przeglądarką internetową może, bez żadnego dodatkowego oprogramowania, zapoznać się z wszelkimi informacjami geograficznymi, geodezyjnymi i kartograficznymi jakie są w posiadaniu Urzędu Gminy, gdyż wszystkie zostały przetworzone na postać cyfrową i umieszczone w systemie. Na warstwach, które można dowolnie włączać i wyłączać zawarte są informacje takie jak numery i granice działek, numery posesji, miejscowe plany zagospodarowania, przeznaczenie terenu, a także pojedyncze obiekty takie jak zabytki ze zdjęciami i opisami, pomniki przyrody, szkoły, świetlice i place zabaw, obiekty sportowe i turystyczne, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz wiele innych. Jako tło można włączyć warstwę utworzoną ze zdjęć satelitarnych, co pozwoli lepiej zorientować się w terenie. Dodatkowo za pomocą systemu jest możliwe jest przekazywanie do Urzędu Gminy informacji o różnego rodzaju zdarzeniach wraz z lokalizacją ich na mapie. Dostęp do systemu jest możliwy poprzez stronę internetową Gminy www.gminanml.pl lub bezpośrednio nml.intergis.pl . System będzie na bieżąco aktualizowany i uzupełniany. Instrukcja dla użytkownika tutaj.
System GIS usprawni także pracę Urzędu Gminy. Teraz szybciej prościej będzie można wykonywać różnego rodzaju wyrysy i od razu wdrukować je na zakupionym w ramach projektu kolorowym urządzeniu wielofunkcyjnym formatu A3, samo zaś zgromadzenie wielu różnorodnych informacji w jednym miejscu będzie pomocne przy podejmowaniu różnego rodzaju decyzji administracyjnych.
Koszt zadania to ok. 61 tyś. zł, z czego blisko 52 tyś. zł zostało dofinansowane z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Wykonawcą byłą wyłoniona w drodze przetargu firma CADExpert Sp. z. o. o.

Projekt realizowany przez Gminę Nowe Miasto Lubawskie, dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

herb 125 pix logo wm m

 

Share