Gmina

Inwestycje

Umowy o nadzór podpisane

Rozmiar czcionki:

Umowa o nadzór inwestorskiW dniu 12 maja 2014 r podpisano dwie umowy z Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym INSPEC" Sp. z o.o. na:
1. Nadzór inwestorski nad zadaniem: „Przebudowa drogi gminnej Bratian – Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian - Etap I".
2. Nadzór inwestorski nad zadaniem: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pacółtowo"
Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego przedstawiając najkorzystniejszą ofertę.

 

 

Share