Inwestycje

Nawra Ustronie – przekazanie placu budowy

Rozmiar czcionki:

Nawra Ustronie mW dniu 11 czerwca 2014 roku Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie, w obecności Kierownika Referatu Inwestycji i Rozwoju Stanisława Bieleckiego i Radnego z Nawry Zbigniewa Wiśniewskiego, wręczył wykonawcy w osobie Prezesa Spółdzielni Kółek Rolniczych w Rybnie Benedyktowi Witkowskiemu, pozwolenie na budowę oraz dokumentację techniczną przekazując mu tym samym plac budowy inwestycji pod nazwą „Budowa drogi gminnej w miejscowości Nawra wraz z odwodnieniem". Od razu poczyniono z wykonawcą pierwsze uzgodnienia techniczne.


Nawra Ustronie to jedno z najbardziej urokliwych miejsc w Gminie przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Po zakończeniu inwestycji walory tego terenu jeszcze bardziej wzrosną. W pierwszym etapie planowane jest wykonanie z kostki betonowej fragmentu drogi od strony ulicy Kolejowej w Nowym mieście Lubawskim i całości instalacji kanalizacji komunalnej i deszczowej. Prace rozpoczną się jeszcze w czerwcu.