Gmina

Inwestycje

Będzie jaśniej, bezpieczniej i oszczędnie

Rozmiar czcionki:

OswietlenieW dniu 5 czerwca 2014 r. nastąpiło przekazanie placów budów pod dwie inwestycje poprawiające bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców naszej Gminy. Będą wykonane dwie linie oświetlenia ulic. Na oświetlonym terenie jest mniejsza szanse na ewentualne działania przestępcze, a jasna droga jest na pewno bezpieczniejsza dla uczestników ruchu drogowego, szczególnie pieszych. Zastosowane do oświetlenia lampy w najnowszej technologii LED znacząco wpłynie na zmniejszenie zużycia prądu, a wiec kosztów eksploatacji.

Plac budowy przekazywał Wójt Gminy Tomasz Waruszewski, a obecni byli - Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju, Przewodniczący Rady Gminy i Radny z Bratiana Stefan Ławicki, a w Mszanowie Sołtys i Radna w jednej osobie Halina Sieńska.

W ramach tych inwestycji zrealizowane będą:

1. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. nr 1104/7 i 1104/8 w Mszanowie
Inwestycja obejmuje wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości 652 mb z montażem 14 słupów oświetleniowych o wysokości 6m z lampami LED 28 W
Oświetlenie obejmuje ulice Piaskowa i Polna z łącznikiem wzdłuż rzeki Drwęcy

2. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na dz nr 126/2 w Bratianie
Inwestycja obejmuje wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości 284 mb z montażem 7 słupów oświetleniowych o wysokości 6m z lampami LED 28 W
Oświetlenie obejmuje ulicę Górna

Wykonawcą obydwu inwestycji będzie, wyłoniony w drodze przetargu Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Andrzej Serożyński z Nowego Miasta Lubawskiego

 

Share