Budowa boiska sportowego w Radomnie

Rozmiar czcionki:

Zadanie obejmuje budowę trawiastego boiska sportowego, na którym będzie możliwa gra w piłkę nożną, piłkę ręczną, tenisa ziemnego oraz siatkówkę. Obiekt powstanie jeszcze w tym roku. Całkowity planowany koszt inwestycji to blisko 57 tys. zł, z czego niemal 37 tys. zł to dofinansowanie, które otrzyma Gmina.

04.06.2014

Przekazano plac budowy. Więcej ...

24.04.2014

Podpisanie umowy z Samorządem Województwa Warmińsko Mazurskiego na dofinansowanie.
Więcej ...

Baner

Projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013,
osi IV Leader, działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"
dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi".