Gmina

Przebudowa drogi gminnej Bratian – Kaczek

Rozmiar czcionki:

„Przebudowa drogi gminnej Bratian – Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian - Etap I „, na dz nr 281, 286/30 , 289 , 1102/2 , 288/2 , 272/1 , 273 , 613 ,614/1 , 704/2 , 697/4 , 924 , 697/3 , 701 , 700/41 , 693 , 699 , 815/2 , 850 , 816/11 obręb 2 Bratian , gmina Nowe Miasto Lubawskie W ramach inwestycji zostanie położona nawierzchnia z betonu asfaltowego. Na odcinku o zwartej zabudowie (150 m)wykonane zostaną chodniki i kanalizacja deszczowa. Ponadto wykonane będą zjazdy do posesji. Przebudową objęte będą ulice: Sportowa (188mb) , Grunwaldzka (270 mb), Osiedlowa (72 mb), Kościelna (461 mb) Sosnowa wraz z drogą Bratian – Kaczek (986 mb). Łączna długość drogi to ok. 1977,0 mb.

 

31.10.2014
Dokonano otwarcia drogi. Więcej...
26.06.2014
Podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji "Budowa drogi gminnej Bratian-Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian - Etap I". Więcej...
29.05.2014
Odbyła się pierwsza Rada Budowy, podczas której nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy wykonawcy nawierzchni asfaltowej i chodników, Przedsiębiorstwu Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu. Więcej ...
12.05.2014
Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Budowlanym INSPEC” Sp. z o.o. na nadzór inwestorski. Więcej ...
24.04.2014
Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świeciu na realizację Budowy drogi gminnej Bratian – Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian w zakresie wykonanie jezdni , poszerzenia skrzyżowań i wykonania zatok oraz wykonania chodników i zjazdów do posesji z kostki brukowej. Więcej ...
18.03.2014
Podpisano umowę z Spółdzielnią Kółek Rolniczych w Rybniena na wykonanie Zadania 1- Kanalizacja deszczowa - odwodnienie będącego częścią projektu Budowa drogi gminnej Bratian – Kaczek oraz ulic osiedlowych w miejscowości Bratian - Etap I” Więcej ...
13.01.2014 Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w roku 2014 w ramach wieloletniego Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych II etap Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój. Wniosek Gminy zajął na tej liście wysokie II miejsce w Województwie Warmińsko - Mazurskim i uzyskał dotację w wysokości 825 000,00 zł.
   

Baner NPPDL

Share