Oświetlenie ulic w Bratianie i Mszaniowie

Rozmiar czcionki:

W ramach inwestycji wykonane będą dwa zadania:
1. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. nr 1104/7 i 1104/8 w Mszanowie
inwestycja obejmuje wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości 652 mb z montażem 14 słupów oświetleniowych o wysokości 6m z lampami LED 28 W
Oświetlenie obejmuje ulice Piaskową i Polną z łącznikiem wzdłuż rzeki Drwęcy

2. Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na dz nr 126/2 w Bratianie
inwestycja obejmuje wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego o długości 284 mb z montażem 7 słupów oświetleniowych o wysokości 6m z lampami LED 28 W
Oświetlenie obejmuje ulicę Górną

 

29.05.2014
Przekazanie placu budowy wykonawcy Zakładowi Instalatorstwa Elektrycznego Andrzej Serożyński Więcej ...