Rozwój i promocja E- usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

Rozmiar czcionki:

Celem projektu jest stworzenie Lokalne Platformy GIS, która, posłuży do prezentacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W ramach projektu uruchomionych zostanie pięć aplikacji - e-usług ogólnie dostępnych , z których wszyscy będą mogli korzystać z poziomu strony internetowej. Dodatkowo w ramach projektu zakupione zostanie urządzenie wielofunkcyjne z finiszerem.

 

1.03.2014

PLatfoema udostępniona mieszkańcom Więcej ...

13.08.2013

Dostarczono silnik lokalnej platformy GIS.

28.06.2013

Dostarczono urządzenie wielofunkcyjne z finiszerem. Więcej ...

23.04.2013

Podpisano umowę z Wykonawcą projektu „Rozwój i promocja E- usług publicznych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie" wyłonionym w przetargu nieograniczonym, firmą CADExpert Sp. z. o. o. z/s w Łodzi. Więcej ...