Gmina

Przebudowa drogi gminnej Skarlin - Podlaszewo

Rozmiar czcionki:

Zadanie polega na budowie utwardzanej drogi asfaltowej na odcinku liczącym łącznie ponad 3,5 km. Prace prowadzone będą w obrębie Skarlin i obejmą odcinki:
1)    od Śluzki do drogi powiatowej wraz ze skrzyżowaniem (181010N),
2)    od krzyża przy stawie wiejskim w kierunku Podlaszewa wraz ze skrzyżowaniem dróg gminnych (181009N)
3)    od skrzyżowania z drogą powiatową do skrzyżowania dróg gminnych.
Podstawowym celem inwestycji jest zapewnienie dobrego przejazdu do zabudowy mieszkalnej, poprawa układu komunikacyjnego w tej części gminy oraz dogodne połączenie drogi wojewódzkiej
z powiatową. Ponadto w ramach przebudowy wymienionych tras pojawią się zjazdy na drogi gruntowe, pola i do posesji, które zostaną wykonane z nawierzchni bitumicznej. Ponadto w Skarlinie w ciągu drogi gminnej pojawią się  dla pieszych nowe chodniki
z betonowej kostki.

 

09.03.2015 Podpisanie umowy z Wykonawcą SKANSKA S.A. Więcej ...

         17.06.2015        Podpisanie umowy o dofinansowanie. Więcej ...

         24.07.2015         Dokonanu przeglądu i odbioru róbót. Wiecej...

         01.08.2015         Uroczyście otwarto odnowione drogi. Więcej...

 

 

NPBDL 

 

Share